Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym – 2017/18

Firma "MALIBUD" Starachowice będzie prowadzić "akcję zima" na terenie sołectw: Lipie, Lubienia, Przymiarki, Młynek, Adamów, Ruda, Dziurów, Kuczów, Jabłonna, Styków oraz w północnej części Brodów za rzeką Kamienną. Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. 604 577 605 lub 698 113 123.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach prowadził będzie akcję na terenie sołectw: Bór Kunowski, Staw Kunowski, Rudnik, Krynki oraz w południowej części Brodów (:ul. Apteczna, Lipowa, Zielna, St. Staszica, Parkowa, Leszczynowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Nadrzeczna i. Akacjowa). Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. 41 271 13 77 lub 796 771 272. Zgłoszenia będą również przyjmowane w Urzędzie Gminy Brody tel. 41 271 12 05 w godzinach pracy urzędu.

W sprawach utrzymania dróg powiatowych zgłoszenia należy kierować pod nr 41 273 02 27 lub 41 273 02 20, a dróg krajowych pod nr 41 273 32 58.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2016 r. poz. 250) – obowiązkiem właściciela posesji jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ