Kolejne ulice w mieście z nową nawierzchnią

Informator UM

Kolejne ulice w mieście z nową nawierzchnią

Trwa przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic Majówka, 8 Maja i Lipowej. W końcowej fazie realizacji są prace przy budowie ulicy Piaskowej.

- Dobiegają końce prace prowadzone przy przebudowie istniejącej drogi wraz z odwodnieniem i budową miejsc postojowych na os. Majówka, pomiędzy ulicą Lipową i drogą przy przedszkolu łączącą ul. 8 Maja z ul. Majówka - informuje prezydent miasta Marek Materek.

- Długość przebudowywanej drogi to304,5 mb. Obecnie wykonano w całości kanalizację deszczową, trwa korytowanie i układanie kostki. W fazie realizacji są także miejsca postojowe, które wykonywane są z płyt ażurowych. Prace wykonuje lokalna firma Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji. Koszt tych prac to około 485 tysięcy złotych - dodaje.

Główny zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni z podbudową, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, budowę miejsc postojowych z płyt ażurowych, wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie trawników i nowych nasadzeń.

Kolejna inwestycja drogowa realizowana jest na osiedlu Południe, gdzie trwają prace przy budowie ulicy Piaskowej.

- Kończymy budowę ulicy Piaskowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycja ta była poprzedzona wykupem terenów od prywatnych właścicieli. Do realizacji jeszcze pozostało humusowanie oraz ustawienie znaków drogowych Jest to jedna z dróg, która miała nawierzchnię gruntową, w tym roku będzie miała nawierzchnię utwardzoną z betonowej kostki brukowej – informuje prezydent miasta Marek Materek.

- W całości wykonana została już elektryka i kanalizacja deszczowa oraz podbudowa drogi, trwa układanie nawierzchni z kostki, budowa krawężników i zjazdów. Wykonane zostanie także oświetlenie przebudowywanego odcinka ul. Piaskowej, które obejmuje odcinek linii kablowej z 10 nowymi słupami.

Inwestycję realizuje Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala. Koszt przedsięwzięcia to około 630 tysięcy złotych.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ