Są środki na usuwanie azbestu

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku bieżącym Gmina Starachowice będzie realizowała "Program usuwania wyrobów zawierających azbest".

Na ten cel corocznie zabezpieczane są środki w budżecie Gminy. O dodatkowe środki Gmina występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W roku bieżącym Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 51.059,50 zł, na którą składają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 21.024,50 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30.035,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Eliza Strzelec

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ