Lekcja akceptacji drugiego człowieka

Kraków: Adamów

 

Taki cel miał wyjazd uczniów klas IV - VII Szkoły Podstawowej w Adamowie do Radwanowic i Krakowa.

W ramach programu Bezpieczna+ Szkoła Podstawowa w Adamowie realizuje działania, których celem jest przeciwdziałanie agresji i przemocy między rówieśnikami, uwarunkowanej stereotypami i uprzedzeniami. Temu służyły też odwiedziny w ośrodku "Dolina słońca" fundacji "Mimo wszystko" prowadzonej przez Annę Dymną w Radwanowicach. Uczniowie mieli okazję poznać świat niepełnosprawnych osób. Zakładając specjalnie okulary, słuchawki i rękawice, mogli natomiast doświadczyć, w jaki sposób osoby z psychiczną i fizyczną niepełnosprawnością postrzegają świat. Uczestniczyli również w warsztatach i mogli nawiązać bezpośredni kontakt z podopiecznymi fundacji. Wizyta w ośrodku była ważną lekcją dla młodych ludzi, uczyli się bowiem otwartości na odmienność i jej akceptacji.

W Krakowie, w Żydowskim Muzeum Galicja, wzięli udział w warsztatach antydyskryminacyjnych. Zaliczyli tam różne ćwiczenia, oglądali filmy i prezentację multimedialne, dowiedzieli się też, jak powstaje dyskryminacja i jakie są skutki odbierania świata na podstawie stereotypów. Podczas warsztatów analizowali przyczyny agresji w szkole i musieli opracować sposób radzenia sobie z nietolerancją dla odmienności.

Młodzi ludzie mieli także okazję zwiedzić Kraków. Pod opieką przewodników poznali historię żydowskiej dzielnicy Kazimierz, zobaczyli synagogę Remuh i największy w Polsce cmentarz żydowski. Poznali również bogatą symbolikę macew i obyczaje judaistyczne, zwiedzili Stare Miasto, przepiękny kościół Mariacki i Sukiennice.

Wycieczka była dla dzieci lekcją akceptacji dla otaczającego nas świata i ludzi. Teraz już wiedzą, jak ważna jest tolerancja drugiego człowieka i jego wartości.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ