Szkolenie przyszłych żołnierzy

Zakład Doskonalenia Zawodowego

W numerze

Szkolenie przyszłych żołnierzy

Zakład Doskonalenia Zawodowego

 

Uczniowie klasy pierwszej Zakładu Doskonalenia Zawodowego uczestniczyli w zajęciach Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. 

Starachowicka grupa rozpoczęła zajęcia od szkolenia strzeleckiego. Młodzi kadeci uczyli się posługiwać bronią, poznali jej budowę i sposób jej rozkładania. Dowiedzieli się jak przyjmować postawę strzelecką oraz zapoznali się z komendami związanymi ze strzelaniem. Następnie uczyli się musztry indywidualnej żołnierza, ćwiczyli pełnienie służby wartowniczej przy pomniku i występowanie z szyku. Zajęcia z wychowania fizycznego były natomiast okazją dla młodych ludzi, by zapoznać się z testami sprawności fizycznej oraz sprawdzić swoje możliwości podczas pomiaru siły mięśni brzucha i podciągania się na drążku. Przeprowadzono również szkolenie musztry zespołowej pododdziałów.

Kadeci wykazali się wytrwałością, a na zakończenie mogli się rozgrzać pyszną, wojskową grochówką.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ