Wyciągają „haki” na prezydenta

Do wyborów czasu trochę, a już…

Na okładce

Wyciągają „haki” na prezydenta

Do wyborów czasu trochę, a już…

Na mieście pojawiły się plakaty negujące jeden z flagowych projektów prezydenta Marka Materka. Ten nazywa te działania „brudną kampanią”.

Samorządowe wybory dokładnie za rok, ale kampania się chyba rozpoczęła. Prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę (3 - 4 listopada) rozklejono w mieście plakaty negatywnie oceniające gminny projekt pt. „Starachowice OD nowa”, który zakłada szeroko pojętą rewitalizację miasta.

- W 2017 roku z programu rewitalizacji sfinansowano: konkurs na sfinansowanie koncepcji zagospodarowania parku – 60 300 złotych, koszty wyjazdów służbowych i szkoleń, wynagrodzenia (dodatkowa kasa dla urzędników !!!), organizacja „spotkań sieciujących” (!!!), wsparcie eksperckie, koszty wykonania projektu graficznego programu (!!!), stworzenie filmów o przebiegu programu (!!!), badanie sprawozdania rocznego – 244 119 złotych (do końca czerwca). W październiku 2017 roku za blisko 50 000 złotych (transport, hotele, wyżerka) – 7 członków zespołu zarządzającego programem wraz z M. Materkiem wybrało się do Anglii na wizytę studyjną. Z budżetu programu miasto Starachowice finansuje m.in. studia podyplomowe dla członków zespołu zarządzającego projektem, w tym dla mieszkańca Kielc !!!. Czy Twoje dziecko może liczyć na takie wsparcie??? Żyć nie umierać! Tylko jak tu się załapać? – napisano na ulotce (zachowano pisownię oryginalną).

Zaledwie kilka godzin po pojawieniu się ulotek prezydent przesłał do GAZETY obszerną odpowiedź.

- Brudnej kampanii ciąg dalszy. Tym razem atakowany jest projekt, który otworzył naszemu miastu szansę na pozyskanie środków unijnych na rewitalizację miasta – pisze prezydent Marek Materek i przypomina, że w ministerialnym konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, Gmina Starachowice otrzymała wsparcie jako jedyna w województwa i jedna z 20 gmin w całym kraju. Dodał także, iż środki pozyskane w ramach projektu mogą być przeznaczone tylko na dokumenty planistyczne, dokumentację techniczną, ekspertyzy, strategie, wsparcie eksperckie, wsparcie merytoryczne, szkolenia, koncepcje oraz wszelkie opracowania, niezbędne do przeprowadzenia procesu rewitalizacji.

- To co jednak jest najważniejsze, dzięki realizacji projektu „Starachowice OD nowa” mogliśmy opracować Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025, który umożliwił nam m.in. aplikowanie o 20 mln zł do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu rewitalizacji, który obejmuje: zagospodarowanie zbiorników wodnych Lubianka i Pasternik, remont Starachowickiego Centrum Kultury z otoczeniem, remont Pałacyku, zagospodarowanie Parku Miejskiego, remont budynków gminnych na Osiedlu Wzgórze, zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP na Starachowicach Dolnych. Podkreślam, że pozyskanie środków unijnych na powyższe inwestycje nie byłoby możliwe bez sporządzenia dokumentów, które są finansowane z projektu „Starachowice OD nowa” – argumentuje Marek Materek.

- Wykazane w treści ulotki środki finansowe odnoszą się do niecałych 10 proc. wydatków całego projektu i dotyczą marginalnych z punktu widzenia całego projektu działań. Wszystkie projektowe wydatki są sprawdzane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz przez Ministerstwo Rozwoju, które wysoko ocenia stopień jego wdrożenia. Realizacja tak skomplikowanego i wielokierunkowego projektu wymaga dodatkowej obsługi technicznej i wykwalifikowanej kadry merytorycznej, której zatrudnienie jest możliwe, dzięki konkursowi Modelowej Rewitalizacji Miast. Bez zaangażowania dodatkowych osób, realizacja projektu byłaby niemożliwa. Dotacja umożliwiła nam zatrudnienie dodatkowego pracownika, którego wynagrodzenie jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej. Autorzy ulotki nie wzięli zapewne pod uwagę, że kwota wynagrodzenia obejmuje koszty zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Ponadto ze środków projektu wypłacane są również dodatki do wynagrodzeń osobom zaangażowanym w jego realizację (kwota dodatków również obejmuje koszty po stronie pracodawcy jak i pracownika) – dodaje prezydent Starachowic.

Marek Materek wspomniał także o działaniach, które już zostały zrealizowane z projektu „Starachowice OD nowa”.

- Powstała koncepcja świetlicy środowiskowej Sukces, która obecnie funkcjonuje w Starachowickim Centrum Kultury, na którą pozyskaliśmy pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, powstała koncepcja i pozyskane zostały środki na Centrum Interwencji Kryzysowej, które obecnie działa w Galerii Skałka, zrealizowane zostały szkolenia dla organizacji pozarządowych, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne planowanych do realizacji projektów, przeprowadziliśmy akcję „Lato na Wzgórzu” dla najmłodszych mieszkańców tego osiedl , zrealizowane zostały warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży. Projekt umożliwił też pozyskanie środków na opracowanie strategii dla młodzieży – argumentuje prezydent.

- Moi pracownicy chętnie udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnią istotę prowadzonego w mieście procesu rewitalizacji, z której powinniśmy być dumni, a której namacalne efekty już odczuwamy i będziemy odczuwać przez najbliższe miesiące i lata – przekonuje M. Materek.

Zapewne to dopiero początek wyciągania „haków”. Czy im bliżej będzie wyborów kampania stanie się bardziej „brudna” ? Pożyjemy, zobaczymy, ale już wiadomo, że kandydatom lekko nie będzie.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ