Nowe miejsce relaksu

Brody

Brody

Nowe miejsce relaksu

Brody

 

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, w Brodach wybudowano wiatę rekreacyjno - wypoczynkową. Znajduje się ona tuż obok Szkoły Podstawowej.

Na uroczystości, która odbyła się 26 sierpnia br., obecni byli przedstawiciele Urzędu Gminy - wójt Marzena Bernat, skarbnik gminy Dorota Dyka oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Ewa Fogiel. Wśród zaproszonych gości byli dyrektor Szkoły Podstawowej w Brodach, Nina Milanowska, członkowie rady sołeckiej i sołtys Maria Jagieła. Nie mogło oczywiście zabraknąć mieszkańców wsi.

Pani wójt podziękowała mieszkańcom za trafny wybór inwestycji z funduszu sołeckiego. Wiata służyć będzie przede wszystkim dzieciom ze szkoły podstawowej.

Marzena Bernat podczas uroczystości wspomniała także o rozbudowie ul. Tatrzańskiej znajdującej się w pobliżu wiaty. (zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ