reklama

Niepodległościowe uroczystości

W Nowej Słupi

Wieści z gmin

Niepodległościowe uroczystości

W Nowej Słupi

 

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Dowództwo Świętokrzyskiego Batalionu PDS im. "Czwartaków" w Nowej Słupi zorganizowali obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W lesie w Trzciance odsłonięto i poświęcono tablicę historyczną, upamiętniającą krwawą bitwę z okresu I wojny światowej pomiędzy wojskami austriackimi i rosyjskimi. Ufundował ją prezes Zarządu ZKRPiBWP, dowódca Batalionu Jarosław Chrobot, przy wsparciu Lidii i Pawła Wiącków, Jana Sikory, Józefa Łojka, Dariusza Wójcika i Krzysztofa Chrobota, a poświęcił ojciec Dariusz Malajka ze Świętego Krzyża.

Zebrani w kościele parafialnym w Nowej Słupi wysłuchali gawędy świętokrzyskiego historyka i regionalisty, dr Cezarego Jastrzębskiego z Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach, o historii powstania Państwa Polskiego i drodze do odzyskaniu niepodległości. Odprawiona była uroczysta msza świętej za poległych i Wolną Polskę.

Patriotyczny program artystyczny zaprezentowała Kompania Estradowa "Patrol" Świętokrzyskiego Batalionu im. "Czwartaków" pod kierownictwem tamburmajora Henryka Bartosika.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ