reklama

Porządkują rowy melioracyjne

Mirzec

Mirzec

Porządkują rowy melioracyjne

Mirzec

 

Prace konserwacyjne rowów melioracyjnych w sołectwach: Jagodne, Małyszyn, Osiny i Mirzec II już trwają. Gminna Spółka Wodna dostała na ten cel prawie 6 tys. zł dotacji z samorządowego budżetu.

Gminna Spółka Wodna w Mircu obejmuje swą działalnością zmeliorowane grunty na powierzchni 1200 ha oraz urządzenia melioracyjne – rowy otwarte o długości 70 km. Część wymagała konserwacji, więc dzięki dotacji rozpoczęto m.in. koszenie skarp i porządkowanie dna rowów, wycinanie zakrzaczeń, odmulanie i plantowanie urobku oraz udrażnianie przepustów. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Sławomir Zarzycki z Seredzic - ma wykonać zlecone prace do końca listopada br.

Tegoroczna dotacja pokrywa po raz pierwszy 95% łącznych kosztów zadania, o jakie wnioskowała Gminna Spółka Wodna, zgodnie z "Regulaminem udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu gminy Mirzec".

(zr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ