Bieżąca realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego

W kilku sołectwach gminy Brody trwa realizacja zadań przyjętych do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego.

W sołectwie Bór Kunowski uporządkowano teren w ramach sołeckiej inwestycji pod nazwą "Stworzenie ogólnodostępnego miejsca do spotkań i rekreacji mieszkańców w celu integracji społeczności lokalnej w plenerze w Borze Kunowskim na działce gminnej nr 398/3". W sołectwie Ruda wybrano do realizacji zadanie polegające na wykonaniu wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej. W ramach realizowanego zadania, nieopodal Zalewu Brodzkiego (w pobliżu Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica) powstanie miejsce wypoczynku i rekreacji.

W sołectwie Adamów trwa realizacja sołeckiej inwestycji polegającej na przebudowie sceny plenerowej w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. Wybrany został wykonawca i trwają prace projektowe. W sołectwie Krynki wybrano i podpisano umowę z wykonawcą projektu budynku obsługi węzła turystycznego wyposażonego w sanitariaty. Założenia projektu przewidują, że budynek powstanie przy parkingu, w pobliżu zabytkowej bramy kościelnej. Będzie on nawiązywał swoją konstrukcją do zabytkowej architektury.

m/p

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ