Zebrania wiejskie i wybory sołtysów

Brody

Zebrania wiejskie i wybory sołtysów

Od 9 lutego do 1 marca br., odbywały się w gminie Brody zebrania wiejskie. Mieszkańcy wybrali sołtysów oraz rady sołeckie. Podczas zebrań zgłaszano wiele spraw do rozwiązania. Na wszystkich zebraniach obecna była pani Marzena Bernat - wójt gminy Brody. Słuchała postulatów mieszkańców i wyjaśniała szczegóły spraw. Obiecała, że w przyszłości będzie więcej spotkań sołeckich.

Pani wójt podkreśliła, że jednym z jej priorytetów jest rozwiązanie problemów związanych z podtopieniami. Zagadnienie to jest jednak skomplikowane, bo gmina nie może wykonywać inwestycji na gruntach prywatnych. Przedstawicielka gminy referowała stan działań mających na celu poprawę jakości dróg. Innymi tematami poruszanymi na zebraniach były: budowy chodników, odśnieżanie dróg i chodników, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz ulgowe bilety na komunikację miejską dla emerytów i rencistów.

m/p

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ