Rozmowy w sprawie bioinwestycji

Zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Jerzy Miśkiewicz spotkał się z przedstawicielem inwestora, spółki "Bioelektrownie Świętokrzyskie" Wojciechem Łukaszkiem. Tematem spotkania była planowana w Starachowicach realizacja inwestycji pn. "Bioelektrownia Starachowice".

- Wymieniliśmy informacje dotyczące oczekiwań obu stron oraz potencjalnych zagrożeń dotyczących realizacji wymienionego przedsięwzięcia - mówi zastępca prezydenta miasta Jerzy Miśkiewicz. - Jako obecne władze miasta, nie uczestniczyliśmy w rozmowach i nie podejmowaliśmy decyzji dotyczących tego przedsięwzięcia, więc nie bierzemy odpowiedzialności za eskalację protestu ze strony mieszkańców i organizacji ekologicznych. Świadomi jednak ciągłości władzy, nie uchylamy się od rozwiązania tego problemu i oczekujemy od inwestora szczerej współpracy i rzetelnej informacji dotyczącej planowanej inwestycji oraz deklarowanej współpracy z rolnikami, będącymi dostawcami biomasy z terenu gmin Mirzec i Skarżysko Kościelne.

Uczestniczący w spotkaniu doktor Wojciech Łukaszek zapewnił o chęci współpracy z władzami miasta. W celu uspokojenia nastrojów i w odpowiedzi na obawy nurtujące zarówno środowiska ekologów, jak i mieszkańców, inwestor zadeklarował chęć zorganizowania wyjazdu do działającej na terenie Niemiec biogazowni wybudowanej w zbliżonej technologii o mocy 20 MW.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ