Nowy skarbnik w gminie Brody

Brody

Nowy skarbnik w gminie Brody

Na wniosek Marzeny Bernat - wójta gminy Brody, na sesji 21 stycznia 2015 roku, Rada Gminy Brody podjęła uchwałę o powołani Doroty Dyki na stanowisko skarbnika gminy Brody.

Dorota Dyka - nowa pani skarbnik, jest ekonomistką z dużą wiedzą w dziedzinie finansów publicznych. Tytuł magistra zdobyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie - Administracja i Finanse Publiczne. Posiada uprawnienia ministra finansów do prowadzenia biur rachunkowych oraz certyfikat zawodowy głównej księgowej wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, z którym jest stale związana. Za wiedzę z dziedziny ekonomii, Stowarzyszenie Księgowych nadało jej wyróżnienie - srebrną odznakę. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze gospodarczym. Przez ostatnie sześć lat pracowała w strukturach finansowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

- Będę się starać, żeby referat finansów był w urzędzie najbardziej otwarty na sprawy mieszkańców gminy. Zależy mi na tym, żeby sprawy w podległym mi dziale obsługiwane były na najwyższym poziomie. Zamierzam utrzymywać dobre relacje z radnymi. Dzięki współpracy z panią wójt, chciałabym przyczynić się do zaradzania potrzebom mieszkańców. Tam, gdzie to tylko możliwe, chcę o finansach publicznych mówić językiem dla wszystkich zrozumiałym - mówi Dorota Dyka.

Zapytana o swoją opinię co do Bogumiły Bugaj - dotychczasowego skarbnika gminy, powiedziała, że docenia jej doświadczenie. Przyznała, że jest otwarta na współpracę z poprzedniczką.

Nowa szefowa działu finansów została już przedstawiona pracownikom referatu. Spotkanie upłynęło w życzliwej atmosferze. Pani skarbnik otrzymała kwiaty. Powiedziała, że docenia kwalifikacje pracowników i tkwiący w nich potencjał. Na razie nie przewiduje zmian organizacyjnych w referacie, ale ma swoją wizję optymalizacji pracy tego ważnego działu.

- Cieszę się, że kandydaturę skarbnika, zaproponowaną przeze mnie, poparli również radni. Doświadczenie i kwalifikacje, które posiada pani Dorota Dyka, są w mojej ocenie gwarancją i podstawą do rozwoju gminy - w tym naszej wspólnej pracy - powiedziała Marzena Bernat - wójt gminy Brody.

Nowa pani skarbnik swoją pracę traktuje jako pasję życiową. Szczególnie interesują ją zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem podatku VAT w sektorze publicznym. Za najważniejszą w życiu uważa jednak rodzinę, męża Sławomira oraz dwoje dzieci: dorosłego Michała i dziesięcioletniego Mikołaja.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ