Uroczyste obchody

50-lecie SP nr 10

50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów odbyły się w piątek 16 stycznia br. w sali gimnastycznej starachowickiej placówki. Były życzenia, upominki i wiele wspomnień.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Świętej Trójcy, a po niej, w sali gimnastycznej, zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele innych szkół oraz zaproszeni goście. Szczególne słowa powitania w szkolnych progach skierowano do byłych dyrektorów starachowickiej placówki: Stanisława Korpantego, Zbigniewa Ludwiga, Małgorzaty Szlęzak i Agaty Wojtyszek, która do czasu wyboru na funkcję wicestarosty przez 8 lat była dyrektorem "dziesiątki". Wszystkim, pełniąca obowiązki dyrektora Teresa Daszkowska wręczyła wiązanki kwiatów.

Uroczystość zaszczycili obecnością: wicekurator Świętokrzyski Grzegorz Bień, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz Włodzimierz Orkisz - przewodniczący Rady Miejskiej, prezydent Starachowic Marek Materek z wiceprezydentem Jerzym Miśkiewiczem i przedstawiciele oświatowych organizacji związkowych. Agata Wojtyszek - wicestarosta starachowicki, składając życzenia podkreśliła, że każdy człowiek, a szczególnie ten najmłodszy, powinien wzrastać i dojrzewać otoczony szacunkiem, tolerancją i dobrocią, a w "dziesiątce" pielęgnowane są wartości zapewniające młodym ludziom prawidłowy rozwój intelektualny i emocjonalny. Wyraziła słowa uznania wszystkim dyrektorom Szkoły Podstawowej nr 10, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za dotychczasową działalność, za wytrwałość, serce i oddanie, z jakimi wykonywali i wykonują swą codzienną pracę. Uczniom życzyła, aby wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy zaowocował sukcesami w dalszej drodze życiowej, a ich rodzicom satysfakcji z osiągnięć młodego pokolenia.

Społeczność szkoły usłyszała też wiele ciepłych słów połączonych z życzeniami i upominkami od wszystkich przybyłych gości. Poseł Krzysztof Lipiec, absolwent szkoły, wspominał swoich pierwszych nauczycieli: Halinę Ciepluch, Danutę Prokop, Irenę Lewińską, Krystynę Traczyk oraz druha Zbigniewa Lewińskiego. Zaprosił także na wycieczkę do Sejmu najlepszych uczniów w szkole. Prezydent Starachowic Marek Materek życzył natomiast całej społeczności kolejnych jubileuszy, zapowiedział otwartość na współpracę z magistratem i obiecał budowę szkolnego boiska z prawdziwego zdarzenia.

Część oficjalną uroczystych obchodów zwieńczył program artystyczny przygotowany przez uczniów pt. "Nie ma jak dycha", zaproszono wszystkich do zwiedzania szkoły i na poczęstunek, przy którym spotkały się pokolenia absolwentów "dziesiątki"

Mich

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ