Wąchock nadal skuteczny w pozyskiwaniu funduszy z Unii

Oby tak dalej

Wąchock

Wąchock nadal skuteczny w pozyskiwaniu funduszy z Unii

Oby tak dalej

Mimo że okres perspektywy finansowej 2007-12 przechodzi już do przeszłości, to cały czas są instytucje, które ogłaszają jeszcze nabory na dofinansowanie w tej perspektywie. Pieniądze pochodzą z tzw. resztówek, czyli z oszczędności poprzetargowych beneficjentów, którzy podpisali umowy lub z rezygnacji potencjalnych beneficjentów, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania, lecz z różnych przyczyn zrezygnowali z podpisania umowy. I właśnie po nie chce sięgnąć Wąchock.

Pod koniec 2013 r. tego rodzaju konkurs ogłosiła Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry", której członkiem jest Gmina Wąchock. Konkurs ogłoszony był na działania związane z promocją rzemiosła, rękodzielnictwa i ginących zawodów, oferty spędzania wolnego czasu czy rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD. Z terenu Gminy Wąchock złożone zostały cztery wnioski. Trzy obejmowały propozycje w zakresie poszerzania oferty spędzania wolnego czasu, a jeden związany był z rozwojem kompetencji mieszkańców.

Biblioteka Publiczna planuje zakup nowych komputerów, które zastąpią wysłużone kilkunastoletnie urządzenia. Pozwoli to na komfortową pracę na komputerach i dostęp do internetu dla wszystkich zainteresowanych. Prócz tego myśli też o zakupie podwieszanego rzutnika oraz elektrycznego ekranu, które po zamontowaniu w sali widowiskowej umożliwią bezproblemową projekcję filmów czy prezentacji. Z kolei Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury planuje dofinansowanie przewidzianego w ostatnim tygodniu czerwca br. Turnieju Sołtysów. Po zakończeniu prac przy rewitalizacji, na początku wakacji planowane jest otwarcie terenów sportowo-rekreacyjnych nad Kamienną. Wniosek dotyczący takiej oferty został napisany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Z własną inicjatywą wystąpił też UKS Meteor, który chciał zorganizować zawody na skateparku oraz rekreacyjnym torze rowerowym, jaki by powstał w ramach tego projektu. Obejmuje on także doposażenie w sprzęt sekcji tenisa stołowego oraz organizację turnieju.

Wszystkie te cztery wnioski przeszły już pozytywnie ocenę formalną, ale w limicie środków przeznaczonych przez LGD Wokół Łysej Góry do dofinansowania przeznaczone zostały tylko trzy pierwsze. Projekt UKS Meteor znalazł się na szczycie listy rezerwowej, co nie wyklucza jego realizacji. Wnioski znajdują się już w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, gdzie aktualnie przechodzą ocenę merytoryczną. Mamy nadzieję, że nasze propozycje znajdą akceptację oceniających i zostaniemy zaproszeni do podpisania umów. Łączna wartość dofinansowania dla wszystkich wniosków wynosi 100 738 zł.

  W ostatnim czasie burmistrz miasta i gminy Jarosław Samela podpisał też ostateczną umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Parszowie, przy ulicy Staszica. W ubiegłym roku Gmina Wąchock złożyła wniosek na dofinansowanie sieci kanalizacyjnej w ramach naboru do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Został on rozpatrzony pozytywnie, czego efektem było podpisanie wspomnianej wyżej umowy. Wartość projektu wynosi 2 117 460 zł, z czego 1 148 554 zł to kwota dofinansowania. W ramach prac do zrealizowania będzie budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 3 km oraz dwóch przepompowni. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji z terminem zakończenia do końca br.

Na najbliższej sesji zaproponowane zostanie też przeznaczenie kwoty 180 000 zł na remont nawierzchni na placu mjr Ponurego. Jej stan, szczególnie na wjazdach w ulicę Wielkowiejską oraz Kościelną, jest tak dramatyczny, że prace nie mogą już dłużej czekać. Wspomnieć tutaj należy, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia losów planowanej obwodnicy Wąchocka nie jest planowana kompleksowa przebudowa rynku. Wstępna propozycja na takie działanie została złożona w ramach przyszłej perspektywy finansowej 2013-20, jako kolejny etap rewitalizacji naszego miasta. Natomiast nie ma ostatecznej koncepcji, czy decyzji o formie przebudowy. Czy będzie to otwarty plac, czy jakakolwiek inna forma, zdecydują mieszkańcy w konsultacjach. Natomiast faktem jest, że stan nawierzchni wymaga zdecydowanych działań już na dzisiaj.

 

/m.p./

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ