JUŻ W KIOSKU

Mirzec - 6

sortuj:
Pierwszy w gminie Mirzec

xxxxxx332018-12-18

Pierwszy w gminie Mirzec "Klub Senior +" otwarty

Klub "Senior+" mieści się na parterze byłego gimnazjum. Powstał dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 – 2020. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel od wojewody 148.818 złotych, zaś całkowity koszt inwestycji wyniósł 267.776 złotych. Z Klubu "Senior+" korzystać będą nieaktywni zawodowo mieszkańcy gminy Mirzec w wieku 60+. Uroczystego otwarcia dokonano we wtorek 11 grudnia. Spotkanie zgromadziło znamienitych gości. Obecni byli: senator Krzysztof Słoń i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza wraz z radnymi Rady Gminy w Mircu, sekretarz gminy Marta Ziomek, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Potrzeszcz, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Dorota Tomaszewska, kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu Alicja Raczyńska, kierownik posterunku w Mircu Łukasz Grudniewski, ksiądz wikariusz Paweł Bańkowski, Cezary Stanisławek, właściciel firmy Czarbud, która zrealizowała inwestycję, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Mircu, członkowie tychowskiej Kapeli "Sąsiedzi" oraz seniorzy, którzy będą korzystać z usług placówki. Gości przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Etapy powstawania Klubu "Senior+" przedstawiła Grażyna Potrzeszcz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali senator Krzysztof Słoń, wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, kierowniczka GOPS Grażyna Potrzeszcz oraz Halina Rokita, przedstawicielka seniorów. Nowy Klub "Senior+" poświęcił i pobłogosławił ksiądz wikariusz Paweł Bańkowski. Otwarcia nowej placówki gratulowali senator Krzysztof Słoń i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. Wójt Mirosław Seweryn zapowiedział, że gmina będzie starać się o kolejne dotacje na działalność klubu. Goście uroczystości mieli okazję zwiedzić pomieszczenia Klubu "Senior+" oraz wysłuchać koncertu w wykonaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Mirca i panów z kapeli "Sąsiedzi" z Tychowa Starego.                                                     Klub "Senior+"
Historia na kartach książki

xxxxxx332018-12-18

Historia na kartach książki

"Na ścieżkach..." to pierwsze kompleksowe opracowanie bliższej i dalszej historii gminy. Pierwsza część zatytułowana ""Na kamiennym i żelaznym szlaku"  odnosi się do najdawniejszych dziejów mirzeckiej ziemi, zaś druga "Na ścieżce nazw" to przedstawienie etymologii nazw poszczególnych miejscowości, legendy, opowieści i historyczne fakty. Całość uzupełniają mapy gminy oraz fotografie wykonane przez Jacka i Macieja Rafalskich. O książce mieszkańca gminy Mirzec, polonisty i kulturoznawcy, w sposób ciut humorystyczny i zdecydowanie przystępny, mówił na spotkaniu autor i czwórka jego byłych uczniów: Zuzanna Gieras, Klaudia Barszcz, Jakub Działak i Maciej Poński. Powstała w ramach projektu "Spacerem po gminie Mirzec", realizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnie dla gminy Mirzec", którego inicjatorem był wójt gminy Mirzec, Mirosław Seweryn. Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży, trafiła do gminnych bibliotek i szkół. amar [caption id="attachment_49131" align="alignnone" width="1000"] Kolejka po autograf
Bezpłatne szkolenia komputerowe w Tychowie Nowym, Trębowcu, Tychowie Starym oraz Gadce

xxxxxx332018-12-10

Bezpłatne szkolenia komputerowe w Tychowie Nowym, Trębowcu, Tychowie Starym oraz Gadce

Gmina Mirzec realizuje projekt "Poprawa umiejętności mieszkańców gminy Mirzec korzystania z Internetu, e-usług", w ramach "Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług", na który pozyskała pieniądze z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt "Poprawa umiejętności mieszkańców gminy Mirzec korzystania z Internetu, e-usług" przewiduje zakup sprzętu komputerowego oraz zorganizowanie cykli szkoleń dotyczących różnych zagadnień tematycznych. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla siedmiu 12-osobowych grup uczestników, którzy ukończyli 25 lat. Szkolenie z wybranego modułu, które będzie odbywało się w godzinach popołudniowych, będzie trwało 16 godzin.                                 Terminarz szkoleń:
Trzy drogi do remontu

xxxxxx332018-12-04

Trzy drogi do remontu

Umowa na remont drogi o długości 1050 metrów z Małyszyna Górnego w kierunku Krzewy opiewa na kwotę 411.877 złotych. Zakres trwających prac obejmuje frezowanie starej nawierzchni, wymianę nawierzchni wiążącej i ścieralnej, odtworzenie poboczy z tłucznia po obu stronach drogi, oczyszczenie przepustu z namułu oraz częściowy remont rowów i skarp. Koszt remontu drogi w Gadce Majoracie o długości 700 metrów wynosi natomiast 950.944 zł. Pracownicy firmy remontowej frezują starą nawierzchnię, wymienią warstwę wiążącą i ścieralną, odtworzą pobocza i zjazdy na posesje, przepusty pod zjazdami oraz istniejące rowy. Wyregulowane zostaną też korytka odwadniające. Koszt prac na 411- metrowym odcinku drogi w Mircu Starej Wsi, to 684.760 złotych. Ich zakres jest identyczny jak pozostałych dwóch gminnych tras. (azab) [caption id="attachment_48734" align="alignnone" width="1000"] Drogę w Gadce Majoracie remontuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Karola Cieśli z Chybic
Inauguracyjne obrady w Mircu

xxxxxx332018-11-26

Inauguracyjne obrady w Mircu

Samorządowcy odebrali zaświadczenia o ich wyborze i złożyli ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Zaprzysiężono też Mirosława Seweryna, który wygrał wybory na wójta gminy, który podziękował za wsparcie i dotychczasową współpracę i obiecał kolejne efektywne działania na rzecz gminy. Funkcję przewodniczącego radni powierzyli w głosowaniu Janowi Zawiszy, który w poprzedniej kadencji był jej wiceprzewodniczącym. Wiceprzewodniczącą wybrano natomiast Agnieszkę Idzik - Napiórkowską, która w minionej kadencji rady była jej przewodniczącą. (amar) [caption id="attachment_48445" align="alignnone" width="1024"] Wójt Mirosław Seweryn odebrał liczne gratulacje
Nadal trwają zapisy na bezpłatne szkolenia komputerowe

xxxxxx332018-11-20

Nadal trwają zapisy na bezpłatne szkolenia komputerowe

 
Odsłonięcie pomnika w Mircu

xxxxxx332018-11-20

Odsłonięcie pomnika w Mircu

 
Akademia Bezpieczeństwa gościła w mirzeckiej szkole

xxxxxx332018-11-20

Akademia Bezpieczeństwa gościła w mirzeckiej szkole

 
Kwestowali na mirzeckim cmentarzu

xxxxxx332018-11-13

Kwestowali na mirzeckim cmentarzu

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu takie zbiórki organizuje od lat. Kwestujący witali odwiedzających mirzecką nekropolię obok bramy prowadzącej na stary cmentarz. Byli wśród nich m.in. wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Idzik –Napiórkowska, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza, wiceprezydent Starachowic Jerzy Miśkiewicz, radni Rady Gminy w Mircu, działacze społeczni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, sołtysi oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Z godziny na godzinę puszki napełniały się datkami, dzięki którym będzie można odnowić kolejne zabytkowe nagrobki. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda, odnowione zostały nagrobki księdza Józefa Postka i proboszcza Mikołaja Strachowskiego. W październiku 2018 roku odnowiona została płyta nagrobna Emilii Krauze, sfinansowana w całości z pieniędzy Stowarzyszenia. W trakcie konserwacji są trzy żeliwne krzyże. Ich renowacja finansowana jest z ubiegłorocznej kwesty oraz dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. W tym roku organizatorom akcji, według nieoficjalnych danych, udało się zebrać 9737,81 zł i 1 euro. To przeszło 2 tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym. (azab) [caption id="attachment_48144" align="alignnone" width="1024"] Odwiedzający nekropolię byli hojni i z chęcią wrzucali pieniądze do puszek
Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

xxxxxx332018-11-13

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

Dbają o pomniki

xxxxxx332018-11-05

Dbają o pomniki

Ćwiczenia dla dzieci i seniorów

xxxxxx332018-11-05

Ćwiczenia dla dzieci i seniorów

Zadania do realizacji w 2019 roku

xxxxxx332018-11-05

Zadania do realizacji w 2019 roku

Ślubowali, że będą wzorowymi uczniami

xxxxxx332018-10-30

Ślubowali, że będą wzorowymi uczniami

Dla pierwszaków i całej społeczności szkolnej było to jednak wydarzenie. 25 października w szkolnej sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas I – VI mirzeckiej szkoły, nauczyciele oraz rodzice pierwszoklasistów. Gośćmi specjalnymi byli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Agata Mundzik, kierownik Centrum Usług Wspólnych, Joanna Stępień, przewodnicząca Rady Rodziców, dyrektor mirzeckiego Przedszkola Renata Koriat oraz wychowawczynie z przedszkola: Regina Stachowicz i Ewelina Maleta. - Dzisiaj staniecie się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Od dziś nie można o Was mówić "małe dzieci". Życzę wam samych radosnych dni, żeby ta szkoła była waszym drugim domem. Także wielu sukcesów w nauce – powiedziała Alicja Raczyńska, dyrektor mirzeckiej podstawówki. Zanim dzieci złożyły ślubowanie udowodniły, że mogą stać się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, odpowiadały na pytania, a po odśpiewaniu hymnu szkoły złożyły ślubowanie na szkolny sztandar i pani dyrektor pasowała wszystkich na uczniów. - To bardzo ważny dla was dzień, w którym uzyskujecie pełne prawa ucznia szkoły podstawowej. Pamiętajcie też, że wiążą się z tym też obowiązki, przede wszystkim obowiązek nauki. Życzę wam samych szczęśliwych dni w waszej nowej szkole, żebyście zachowali stąd jak najpiękniejsze wspomnienia – mówił wójt do pierwszoklasistów. Uczniowie odebrali upominki od Urzędu Gminy i słodkości od Joanny Stępień i Renaty Koriat. W klasie pierwszej w Mircu uczą się: Luiza Bilska, Laura Chmolowska, Dawid Derlatka, Anna Dzik, Filip Franecki, Lena Kalista, Angelika Karwat, Patryk Luszowski, Aleksandra Makowska, Nikola Marczak, Szymon Mytnik, Klaudia Opozda, Oliwia Piętak, Kacper Poński, Jan Rafalik, Julia Rafalska, Michał Sadowski, Bartosz Słomiński, Julia Stompor, Błażej Tarabasz, Małgorzata Wierzbicka, Klaudia Ziółko, Mikołaj Zugaj, Weronika Zugaj. Ich wychowawczynią jest Renata Bogucka. (mac) Wójt Mirosław Seweryn obdarował nowych uczniów prezentami
Stulecie niepodległości w mirzeckiej bibliotece

xxxxxx332018-10-30

Stulecie niepodległości w mirzeckiej bibliotece

Nowy sprzęt dla strażaków

xxxxxx332018-10-30

Nowy sprzęt dla strażaków

Mirzeckie śpiewanie

xxxxxx332018-10-30

Mirzeckie śpiewanie

Mirzeccy radni podsumowali kadencję

xxxxxx332018-10-29

Mirzeccy radni podsumowali kadencję

Przeżyli razem tyle lat!

xxxxxx332018-10-24

Przeżyli razem tyle lat!

Włączyli się w akcję

xxxxxx332018-10-18

Włączyli się w akcję

Strażacy ochotnicy świętowali

xxxxxx332018-10-15

Strażacy ochotnicy świętowali