Odeszli

Jolanta

Kowalska - Kwiatek

ur. 1983 r. - zm. 27.01.2017 r.

Marianna Wójcik

ur. 1933 r. - zm. 28.01.2017 r.

Dorota Kasprzak

ur. 1974 r. - zm. 28.01.2017 r.

Henryk Janczyk

ur. 1945 r. - zm. 29.01.2017 r.

Zygmunt Sabatowski

ur. 1955 r. - zm. 29.01.2017 r.

Jan Bujnowski

ur. 1924 r. - zm. 29.01.2017 r.

Marianna Piękoś

ur. 1937 r. - zm. 29.01.2017 r.

Kazimiera Małkiewicz

ur. 1928 r. - zm. 29.01.2017 r.

Irena Kopeć

ur. 1946 r. - zm. 29.01.2017 r.

Ryszard Domański

ur. 1953 r. - zm. 30.01.2017 r.

Edward Szczepanik

ur. 1922 r. - zm. 30.01.2017 r.

Jan Tadeusz

Piwowarski

ur. 1925 r. - zm. 30.01.2017 r.

Zdzisław Kumek

ur. 1946 r. - zm. 31.01.2017 r.

Jan Krzysztof Kania

ur. 1957 r. - zm. 31.01.2017 r.

Janina Jasztal

ur. 1939 r. - zm. 1.02.2017 r.

Stefan Kot

ur. 1936 r. - zm. 1.02.2017 r.

Janina Kozera

ur. 1930 r. - zm. 1.02.2017 r.

Marian Napieracz

ur. 1928 r. – zm. 1.02.2017 r.

Filomena Mankiewicz

ur. 1929 r. - zm. 2.02.2017 r.

Adam Wysocki

ur. 1944 r. - zm. 2.02.2017 r.

Andrzej Żeber

ur. 1962 r. - zm. 2.02.2017 r.

Krystyna Adamus

ur. 1931 r. – zm. 2.02.2017 r.

Stanisław Chrzanowski

ur. 1940 r. – zm. 3.02.2017 r.

Wacław Cydzik

ur. 1930 r. – zm. 3.02.2017 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ