reklama
Mieszkania

Odeszli

Romuald Czyżyński

ur. 1952 r. - zm. 21.04.2017 r.

Zbigniew Misiowiec

ur. 1962 r. - zm. 22.04.2017 r.

Danuta Jeżewska

ur. 1940 r. - zm. 23.04.2017 r.

Mieczysław Sokół

ur. 1955 r. - zm. 23.04.2017 r.

Romualda Ciuciura

ur. 1930 r. - zm. 23.04.2017 r.

Jan Henryk Ruśkiewicz

ur. 1933 r. - zm. 24.04.2017 r.

Roman Śmiech

ur. 1946 r. - zm. 24.04.2017 r.

Zdzisław Bębas

ur. 1948 r. - zm. 25.04.2017 r.

Bronisława Zięba

ur. 1919 r. - zm. 27.04.2017 r.

Beata Niewczas

ur. 1972 r. - zm. 27.04.2017 r.

Maria Jamska

ur. 1933 r. - zm. 28.04.2017 r.

Jadwiga Świtakowska

ur. 1933 r. - zm. 28.04.2017 r.

Andrzej Siwiec

ur. 1953 r. - zm. 28.04.2017 r.

Tadeusz Dwojak

ur. 1929 r. - zm. 29.04.2017 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ