Nagrodzeni twórcy kultury

Informator UM

Nagrodzeni twórcy kultury

Starachowickie władze po raz kolejny przyznały nagrody dla twórców i animatorów kultury. W gronie osób nagrodzonych znalazło się w tym roku sześć osób.

Zastępca prezydenta miasta Starachowice Sylwester Kwiecień przyznał w tym roku nagrody pieniężne szóstce starachowickich twórców kultury. Zostali oni wyróżnieni za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Za całokształt swojej działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wyróżniony został Mirosław Gęborek. Nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury w Starachowicach i poza granicami otrzymają Kamil Urbański, Marcin Słowik-Wilczyński oraz Krystyna Kowalczyk. Z kolei za podejmowanie tematyki związanej z historią, teraźniejszością i przyszłością Starachowic w twórczości artystycznej Gmina Starachowice uhonorowała Juliana Janikowskiego oraz Zbigniewa Kopańskiego.

Uroczyste wręczenie nagród dla wyróżnionych odbędzie się podczas starachowickiej Inauguracji Roku Kulturalnego, które zostało zaplanowane na 29 września br. Inauguracja tradycyjnie odbędzie się w Sali Widowiskowej Starachowickiego Centrum Kultury. Początek uroczystości zaplanowano na godzinę 18.00.

                                             Nagrody dla twórców kultury

Doroczne nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr II/12/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2006 roku regulującą zasady i tryb ich przyznawania. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta mogą być przyznane osobom, a także innym podmiotom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Kandydatów mogą zgłaszać radni Rady Miejskiej w Starachowicach oraz stowarzyszenia, fundacje i kluby prowadzące działalność kulturalną na terenie miasta.

Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury mogą być pieniężne lub rzeczowe. Z kolei wyróżnienia mogą być przyznane w formie statuetki, dyplomu lub listu gratulacyjnego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nagrody i wyróżnienia mogą być indywidualne i zbiorowe. Wnioski o przyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie kultury należy składać - zgodnie z uchwałą - do 31 sierpnia.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ