Nauczyciel sądzi się z dyrektorem

- W Prokuraturze Rejonowej w Starachowicach złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstw przez dyrektora II LO w Starachowicach - poinformowała GAZETĘ mec. Iwona Sepioło, reprezentująca interesy historyka z "dwójki".

- Z art. 231 k.k., polegającego na tym, że Henryk Frynas rozwiązał z moim mocodawcą umowę o pracę podając art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela, tj. częściową likwidację szkoły lub zmiany powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania w pełnym wymiarze zajęć - w sytuacji, gdy projekty arkuszy organizacyjnych i inne dokumenty złożone do sprawy IV P 33/13 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starachowicach wskazują, że zwolnieni z pracy powinni zostać nauczyciele innych przedmiotów, czym przekraczając swoje uprawnienia działał na szkodę interesu publicznego, tj. publicznej placówki oświatowej - czytamy w nadesłanym mailu. - A także z art. 270 K.k. polegającego na tym, że Henryk Frynas podrobił dokumenty złożone do akt sprawy IV P 33/13, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starachowicach i dokumentów tych użył jako autentycznych w postępowaniu sądowym.

- Zostawiam to bez komentarza, ponieważ sprawa jest w sądzie - powiedział GAZECIE Henryk Frynas.

(J)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ