Są stawki za wywóz śmieci

W gminie Pawłów...

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pawłów naliczana będzie od gospodarstwa domowego a nie jak dotychczas od osoby. Będzie zróżnicowana w zależności od tego, ile osób zamieszkuje dane gospodarstwo. Taką decyzję pawłowscy radni podjęli na wtorkowej (30 kwietnia br.) sesji Rady Gminy.

Jeżeli mieszkańcy zdecydują się segregować śmieci to w gospodarstwach jedno -  i dwuosobowych miesięcznie za ich wywóz zapłacą 9,80 zł, trzy - i czteroosobowe - 16 zł, a tam, gdzie mieszka pięć osób i więcej miesięczna opłata wynosić będzie 22,50 zł. W przypadku odpadów niesegregowanych stawki za gospodarowanie odpadami będą dwukrotnie wyższe. Każdy właściciel gospodarstwa domowego w terminie do 15 czerwca br. ma także obowiązek złożenia u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Pawłów deklaracji, w której określi liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo oraz wyliczy stawkę opłaty za odbiór odpadów. Wzory deklaracji dostępne będą u sołtysów, w UG oraz na stronie internetowej urzędu. Odpady odbierać będzie od mieszkańców gminy Pawłów wyłoniona w drodze przetargu firma EKOM.

(Kas)

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ