Stypendia dla zdolnych maturzystów

1300 zł miesięcznego stypendium, ufundowanego przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi, mają szansę otrzymywać tegoroczni maturzyści, chcący kontynuować naukę na wybranej uczelni w kraju. Jednym z warunków są dobre wyniki w nauce.

Stypendia przyznawane są co roku w ramach ogólnopolskiego projektu "IndeksStart2star". Obejmuje on nawet pięcioletni okres studiów. Jego celem jest pomoc w dalszej edukacji uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. Ci, którzy otrzymają stypendium, mogą przeznaczyć je m.in. na pokrycie kosztów kształcenia, utrzymania oraz innych wydatków związanych z edukacją. Jednak uczestnicy projektu są zobowiązani do przepracowania w Polsce, po zakończeniu studiów, pięciu lat.

Do tegorocznej edycji, fundacja zaprasza wszystkich maturzystów o doskonałych wynikach, udzielających się we wszelkich inicjatywach pozaszkolnych, oraz tych, którzy swoją wiedzę mogą udokumentować udziałem w olimpiadach i konkursach, związanych z kierunkiem studiów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 kwietnia br. Szczegóły dostępne są na stronie

http://www.paga.org.pl/projekty/indeks_start2star

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ