Jak to było dwadzieścia lat temu

Jubileusz SP nr 13

W numerze

Jak to było dwadzieścia lat temu

Jubileusz SP nr 13

W tym roku, dokładnie 9 listopada, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach obchodziła  20 - lecie istnienia. Historia placówki sięga 1992 roku, kiedy to pierwsi uczniowie zasiedli w szkolnych ławach.

SP nr 13 jest najmłodszą i - co ważne - największa placówka oświatową w Starachowicach. Początkowo projekt zakładał powstanie dużej szkoły z basenem oraz przedszkola. Niestety, braki finansowe nie pozwoliły na zrealizowanie takiej inwestycji. Udało się jednak wybudować dużą szkołę i szybko zagospodarowywać kolejne segmenty. Powstała siłownia, biblioteka i czytelnia, gabinet stomatologiczny, sklepik szkolny i stołówka. Uczniowie doczekali się także sali komputerowej oraz boiska sportowego. Duże zmiany nadeszły również w 2000 roku, kiedy z mocy reformy oświatowej budynek musiał być podzielony. Połowę lokalu oddano na potrzeby Gimnazjum nr 4, a fragmentem podzielono się z Przedszkolem Miejskim nr 10. W jednym z pomieszczeń powstała też Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nie bez żalu "dzielono się" szkołą, ale w stosunku do liczby uczniów obecna baza lokalowa jest całkowicie wystarczająca.

                                                     Dyrekcja

Przez dwadzieścia lat w szkole sprawowało władzę czterech dyrektorów. Pierwszym z nich był Zenon Mroczkowski, który piastował to stanowisko tylko przez rok. Musiał jednak uporać się z wieloma trudnymi i niewdzięcznymi zadaniami. Wsparcie "przyszło" dopiero w drugim półroczu, kiedy na zastępcę dyrektora wybrano Jolantę Misiewicz, która funkcję pełniła przez 11 lat. W następnych latach funkcjonowania placówki w dyrektorskim fotelu zasiadała Elżbieta Nowak, która oprócz współpracy z Jolantą Misiewicz powołała drugiego zastępcę - Jarosława Kręckiego. Po pięciu latach sprawowania władzy panią Elżbietę zastąpił nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Rymarczyk a na zastępców zostali powołani: Bożena Kapała i Alfreda Kiełek. Obecnie szkołą zarządza Stanisław Stanecki a wspomaga go wicedyrektor Bożena Jankowicz.

                                                          Rada Rodziców

Niezwykle ważnym organem, mającym wpływ na funkcjonowanie placówki, jest Rada Rodziców. To właśnie tym kilku osobom matki i ojcowie uczniów powierzają pieniądze, które następnie przeznaczane są na zakup pomocy naukowych, nowych mebli czy zabawek dla najmłodszych, a także na dofinansowanie pikników i wycieczek. Odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Rady Rodziców przez wiele lat pełnił Krzysztof Karkocha, po którym stanowisko przejęła Małgorzata Krukowska. Ostatnio funkcję tę sprawowała Marzena Krawczyk, a w bieżącym roku szkolnym powołano nową radę, na czele której stoi Katarzyna Bańska.

 

                                          Ważne wydarzenia

Nie sposób wymienić wszystkich znaczących wydarzeń, które zapisały się na kartach historii szkoły. Jednak dwa z nich zapadły w pamięć szczególnie. W 2002 roku "trzynastka" przyjęła imię Kornela Makuszyńskiego - pisarza, nauczyciela, przyjaciela dzieci i młodzieży. Na uroczystości zjawiło się wielu znamienitych gości, którzy pozostawili po sobie ślad wpisując się do pamiątkowej księgi. Wtedy też narodził się hymn szkoły, którego autorami byli: Elżbieta Kaleta i Robert Kuna a Rada Rodziców ufundowała pamiątkową tablicę i sztandar. Zaprojektowano także logo szkolnej tarczy. Natomiast w 2007 roku placówka świętowała 15 - lecie działalności. Z dumą zaprezentowano niemały już dorobek szkoły, a na uroczystości tradycyjnie zgromadziło się wielu przyjaciół "trzynastki".

 

                               "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Te słowa są mottem przewodnim uczniów i pedagogów z SP nr 13. Z "trzynastki" wywodzi się wielu mistrzów ortografii, doskonałych recytatorów, laureatów konkursów humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz plastycznych, którzy zdobywali laury na szczeblach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Szkoła ma na swoim koncie również tytuł lidera ekologii oraz sprawności Lego Cogito Ago. Uczniowie biorą udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i sami je organizują. Dni Europy, żakinada czy festiwale piosenek to tylko niektóre z nich. Zdolności aktorskie wykazują również nauczyciele, którzy tworzą kabaret Belfer. Szkolna scena tętni więc życiem przez cały rok.

 

                                                         Sport i rekreacja

O tym, że SP nr 13 jest jedną z najbardziej usportowionych szkół w mieście, powiecie, a nawet w województwie, wiadomo od dawna. Placówka nie raz miała też swoje "pięć minut" na imprezach ogólnopolskich. Doskonałe warunki potrzebne do rozwoju młodych talentów zapewnia wybudowana w sąsiedztwie szkoły nowoczesna hala sportowa, a w gablotach na szkolnym korytarzu podziwiać można trofea, które szkoła zdobyła w ciągu dwudziestu lat swojej działalności. Jak wiadomo sport blisko łączy się z rekreacją, dlatego też w placówce nigdy nie brakowało aktywnych form wypoczynku. Dalsze i bliższe wycieczki, rajdy piesze i rowerowe, zielone i białe szkoły, czy to w górach, czy nad morzem, oraz kuligi sprzyjają poprawie kondycji fizycznej uczniów oraz zacieśnianiu koleżeńskich więzi.

 

                                            Integracja

W 2005 roku w placówce po raz pierwszy została utworzona klasa integracyjna dla dzieci mniej i bardziej niepełnosprawnych intelektualnie. Przygotowano odpowiednią bazę lokalową, a wielu nauczycieli ukończyło studia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz oligofrenopedagogiki. Był to wielki sprawdzian dla społeczności szkolnej, a "trzynastka" na piątkę zdała egzamin z tolerancji.

Teraz wszystkich czeka wiele pracy i obowiązków związanych z przygotowaniem jubileuszowej uroczystości. My już dzisiaj życzymy szkolnej społeczności wielu sukcesów i kolejnych dwudziestu lat owocnej działalności.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ