Uroczyste otwarcie

Klubu Aktywności Wielskiej

Mirzec

Uroczyste otwarcie

Klubu Aktywności Wielskiej

Zakończono rozbudowę remizy OSP w Tychowie Starym, gdzie na powierzchni około 100 m kw. będzie funkcjonował Klub Aktywności Wiejskiej (KAW), który został już wyposażony w niezbędny sprzęt. Inwestycja o wartości 400 359 zł współfinansowana jest kwotą 258 816 zł z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W niedzielę, 28 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie klubu. Wtedy też świętowano 80 - lecie tychowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Projekt pn." Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej" złożono do Stowarzyszenia LGD "Razem na Rzecz Rozwoju" pod koniec 2010 roku. Wcześniej wykonała go Pracownia Projektowa Janusza Gruszczyńskiego. Po podpisaniu w kwietniu 2011r. umowy między gminą Mirzec a samorządem województwa świętokrzyskiego, przystąpiono do przetargu na wyłonienie wykonawcy, którym została firma Bormar ze Skaryszewa. Koszt rozbudowy budynku wyniósł ponad 382 tys. zł, a zakres rzeczowy wykonania inwestycji zawierał: roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe, tynki, izolacje fundamentów, ściany działowe, konstrukcje dachowe, pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, izolacje, okna i drzwi wewnętrzne, stolarkę drzwiową wewnętrzną, schody strychowe, tynki i oblicowania wewnętrzne, przewody wentylacyjne, roboty malarskie, podłoża i posadzki, elewacje, schody wejściowe, pochylnię dla niepełnosprawnych, opaski przy budynku oraz chodnik. Wewnątrz obiektu miały miejsce prace instalacyjne takie jak: wentylacyjna, centralne ogrzewanie, gazowa, elektryczna oraz instalacja odgromowa. Odbiór tych robót nastąpił w połowie maja br. W międzyczasie wyłoniono firmę, która wyposażyła budynek KAW w odpowiedni sprzęt. Firma "Emigie- meble" za kwotę niespełna 30 tys. zł dostarczyła, zamontowała i uruchomiła niezbędny sprzęt (głównie elektroniczny), w tym telewizor LCD z zestawem satelitarnym, kino domowe, zestaw nagłośnieniowy, mikrofony, keyboard, stół bilardowy i meble, witrynę ekspozycyjną, ławki i szafki do szatni. Te elementy wyposażono na początku czerwca br., zaś niespełna miesiąc później miała miejsce kontrola z kieleckiego ŚBRR. Ocena zakończonej inwestycji dotowanej z UE wypadła pomyślnie.

W ramach rozbudowy remizy OSP w Tychowie Starym powstała wielofunkcyjna sala integracyjna, szatnia dla sportowców (odrębna od szatni z holem), małe pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy, pomieszczenie natrysków i umywalnia z wc, odrębny zespół sanitarny (wc dla mężczyzn i wc dla kobiet, w tym dla osób niepełnosprawnych), a także pomieszczenie gospodarcze oraz trzy schowki. Nowy obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Pomieszczenie posiada własną kotłownię.

Działające na terenie wsi zespoły folklorystyczne "Sąsiedzi" i "Gromada" znajdą miejsce na próby i artystyczne spotkania, również z udziałem rodzimych i sąsiednich kół gospodyń wiejskich. Dzięki przychylności strażaków z Tychowa Startego oraz władz gminy Mirzec, z wójtem Markiem Kukiełką na czele, nowy obiekt przeznaczono na cele społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe.Mieszkańcy Tychowa nieodpłatnie mogą korzystać z atrakcji nowoczesnego wiejskiego klubu.

Ponadto wójt Marek Kukiełka przychylił się do wniosku o wyodrębnienie środków budżetowych na termomodernizację tzw. starej części remizy strażackiej, złożonego przez środowisko strażaków z OSP Tychów Stary, których reprezentował radny Tadeusz Sobczyk. Ostatecznie decyzją Rady Gminy w Mircu wyasygnowano z budżetu gminy kwotę niespełna 30 tys. zł, za którą wykonano stosowne prace dociepleniowe w strukturze budowlanej części remizy strażackiej, użytkowanej przez wiele lat.

Zapewne powstanie klubu aktywności wiejskiej zintegruje społeczność w wymiarze międzypokoleniowym oraz w sposób zróżnicowany stworzy możliwość wykorzystania czasu wolnego, umożliwiając prowadzenie zajęć kulturalnych, integracyjnych, muzycznych i sportowych.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ