Ponad 500 podpisów poparcia

Informator UM

Ponad 500 podpisów poparcia

Zakończyła się Ogólnopolska Akcja Społeczna pn. Stawka Większa niż 8 mld, której celem było zebranie 100 000 podpisów popierających obywatelski projekt ustawy dotyczącej zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt zakładał zwiększenie dochodów własnych gmin, powiatów i województw. Takie rozwiązanie zwiększyłoby wpływy do budżetów oraz zniwelowało ich deficyty budżetowe spowodowane realizacją coraz to nowych zadań nakładanych przez państwo.Władze centralne, obarczając samorządy tymi zadaniami, nie przeznaczają żadnych środków finansowych na ich realizację. Powoduje to "wysysanie" zasobów finansowych z budżetów gmin, powiatów i województw, których brakuje na inwestycje czy na sprawy socjalne mieszkańców. Według wyliczeń Związku Miast Polskich, gmina wielkości Starachowic (w przedziale 50 - 60 tys. mieszkańców) traci rocznie ok. 6,2 miliona złotych. Dla porównania skali wielkości problemu, to tak, jakby Starachowice traciły corocznie prawie równowartość parceli, jak zbyte w tym roku "Łąki".

Akcja zakończyła się sukcesem. Liczni wolontariusze zebrali w całym kraju 283 798 podpisów. Projekt ustawy złożony został w Sejmie i przy odrobinie kreatywnej wyobraźni i dobrej woli parlamentarzystów może stać się obowiązującym aktem prawnym.

W Starachowicach zebrano łącznie 531 podpisów (1,03% mieszkańców), co dało nam 164. miejsce w kraju na ponad 2800 samorządów (gmin, powiatów oraz województw). Oprócz zastępców prezydenta miasta: Sylwestra Kwietnia i Małgorzaty Szlęzak, zaangażowały się osoby fizyczne jako wolontariusze, jak też organizacje społeczne.

Koordynator akcji w Starachowicach kieruje podziękowania do wszystkich, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów. Organizacjami, które szczególnie się wyróżniły są: Stowarzyszenie JES, Solidarna Polska w Starachowicach, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Promocji Nauczycielskiego Chóru Concentus, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, TPL Kotyzka.

Inicjatorem Ogólnopolskiej Akcji Stawka Większa niż 8 miliardów był Związek Miast Polskich i pozostałe ogólnopolskie związki gmin i powiatów.

Pragnę podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy wykazali dobrą wolę i zrozumienie oraz znaleźli chwilkę czasu na oddanie swojego podpisu na liście popierającej przedmiotowy projekt ustawy. Oddając swój głos pokazaliście, że czujecie się odpowiedzialni za rozwój naszego miasta. Pragnę również zwrócić się do licznych, niestety, w naszym mieście "filozofów", którzy lubią wszystko i wszystkich krytykować, którzy wiedzą zawsze najlepiej, tylko nie chcą zrobić minimalnego wysiłku dla dobra własnego oraz ogółu współmieszkańców. Narzekanie, że jest źle i nie będzie lepiej oraz bierne zachowanie nie prowadzi do niczego dobrego. Wszystkim więc frustratom, "filozofom" i mądralom życzę odrobiny obiektywizmu i chęci do pracy, bo Starachowice to piękne miejsce na ziemi, w którym żyją dobrzy ludzie! Starajmy się dawać sobie szansę na to, żebyśmy wszyscy pracowali i czuli się odpowiedzialni za pomyślny rozwój naszego miasta.

Piotr Ambroszczyk koordynator lokalny

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ