Strzelnica w rozbudowie

Na okładce

Strzelnica w rozbudowie

Trwa "Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach", a wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal-Bud" z Kielc.

Strzelnica w Starachowicach jest jedynym obiektem w środkowo-wschodniej Polsce, gdzie możliwe jest rozgrywanie wszystkich konkurencji przewidzianych przepisami Międzynarodowej Unii Strzeleckiej i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017" przekazało na modernizację obiektu 1 mln 500 tys. zł. Z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Gmina Starachowice otrzyma wyposażenie obiektu wartości ok. 500 tys. zł.

Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę strzelnicy sportowej "A" na długości 25 m oraz strzelnicy sportowej "B" na długości 50 m, połączenie obu obiektów, rozbudowę kulochwytu głównego, wykonanie pasa technicznego na przedpolu budowli, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej, wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem nad projektowaną częścią budowli oraz częścią przedpola, wymianę pokrycia nad istniejącymi budowlami "A i B". W ramach rozbudowy budynku hali sportowej "C" powstaną natomiast pomieszczenia higieniczno-sanitarne, a po przebudowie będzie to główny budynek sportowy, w którym będą się odbywały rundy finałowe oraz wręczenia nagród, na sali głównej przewidziano więc widownię oraz miejsce na zdeponowanie broni. Termin zakończenia wszystkich prac ustalono na 31 lipca 2019 r.

Modernizacja i rozbudowa obiektu ma na celu przystosowanie go do obecnie obowiązujących norm w UE, organizacji i przeprowadzenia na wysokim poziomie szkoleń i treningów kadry wojewódzkiej, narodowej oraz zawodów objętych regulaminami i przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ