Mirzeckie Dni Profilaktyki

Mirzec

Mirzeckie Dni Profilaktyki

Marsz z hasłami propagującymi wartości rodzinne, a także konkursy literacki i plastyczny zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu z okazji Dni Profilaktyki.

Gminne Dni Profilaktyki są wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kalendarz szkoły w Mircu. W tym roku przebiegały pod hasłem "Rodzina w stulecie Niepodległości". Z tej okazji w szkole zorganizowane zostały konkursy plastyczny oraz literacki, związane tematycznie z hasłem przewodnim obchodów.

Częścią obchodów był przemarsz korowodu uczniów Szkoły Podstawowej oraz klas gimnazjalnych przez Mirzec. Zanim uczniowie wyruszyli sprzed budynku szkoły, spotkali się z wójtem Mirosławem Sewerynem, który podziękował im za inicjatywę włączenia się w organizację Gminnych Dni Profilaktyki.

- Cieszę się, że w tak ważnym roku, roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości, zwracacie szczególną uwagę na najważniejsze, podstawowe wartości. Nikogo nie trzeba przekonywać, że najważniejszą wartością w życiu jest silna rodzina, która zawsze oferuje wsparcie. O te wartości trzeba dbać na co dzień i często przypominać, jak bardzo są ważne – powiedział wójt Mirosław Seweryn.

Uczniowie nieśli wykonane przez siebie plakaty z napisami "Silna rodzina to podstawa silnej Ojczyzny", "Polska rodzina silna" i "Rodzina, Ojczyzna wartości najwyższe". Młodzież z klas VI b i V Szkoły Podstawowej oraz IIc i IIIa klas gimnazjalnych wraz z wychowawcami przeszła sprzed budynku szkoły w pobliże Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec, po czym wrócili na teren szkoły.

W happeningu uczestniczył wójt gminy Mirzec, a także Grażyna Potrzeszcz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Anna Pońska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ