"Aktywna Tablica" w mirzeckich szkołach

Kolejne szkoły z terenu gminy Mirzec skorzystają z dotacji na zakup interaktywnego sprzętu dydaktycznego. Pieniądze przekazane zostaną z rządowego programu "Aktywna Tablica".

Kuratorium Oświaty w Kielcach ogłosiło listę placówek z województwa świętokrzyskiego, które zakwalifikowały się do udziału w kolejnej edycji rządowego programu "Aktywna Tablica". Ma on na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Nowoczesny sprzęt dydaktyczny trafi do Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu, Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie oraz Szkoły Podstawowej w Trębowcu. Te placówki dostały maksymalne kwoty dotacji - po 14 tysięcy złotych na zakup interaktywnych monitorów dotykowych oraz tablic interaktywnych z projektorami. Pieniądze Kuratorium Oświaty w Kielcach przekaże Urzędowi Gminy w Mircu do 30 czerwca 2018 roku.

Przypomnijmy, że w 2017 roku sprzęt dydaktyczny trafił do trzech szkół w gminie. Nowoczesnym, interaktywnym sprzętem dysponują już Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym, Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ