Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie

W numerze

Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie

Seminarium "Rodzina a przemoc" poświęcone profilaktyce oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, odbyło się w Starostwie, w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Wśród uczestników byli: Teresa Daszkowska, pełnomocnik wojewody ds, rodziny, psycholodzy i pedagodzy oraz przedstawiciele instytucji, do których działań należy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

- To dzisiejsze spotkanie nie załatwi wszystkich spraw, ale może przyczyni się do tego, że system wspierania rodzin będzie skuteczny - mówił Wiesław Daszkowski, dyrektor starachowickiego PCPR. - Chcieliśmy stworzyć forum wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się tematyką przemocy oraz pomocą jej ofiarom.

O rodzinie i jej wartościach mówiła starosta Danuta Krępa, która objęła seminarium honorowym patronatem.

- Rodzina to jest środowisko, które ma na człowieka największy wpływ. To, czego nauczymy się w rodzinie, skutkuje na całe życie. Daje nam członków naszego społeczeństwa. Przemoc w rodzinach jest obecna i trzeba jej przeciwdziałać. By dramatów było jak najmniej - mówiła starosta.

Dyrektor Wiesław Daszkowski podkreślał, że seminarium idealnie wpisuje się w XVI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, w ramach których odbywają się festyny czy wycieczki, wszystko po to, by zwrócić uwagę na wartość, jaką jest rodzina i podejmować działania, które mają przeciwdziałać przemocy.

Od połowy 2015 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach działa punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy. Osoby, które tutaj trafiają, dowiadują się, gdzie mogą się udać po konkretne wsparcie. Mogą skorzystać z pomocy psychologicznej. Specjaliści pomagają zarówno ofiarom, jak i sprawcom przestępstw, dla których organizowane są specjalne zajęcia. Od ubiegłego roku, oprócz psychologa i pracownika socjalnego, w punkcie jest również terapeuta.

Dzięki pozyskanym funduszom z programu "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zostaną przeprowadzone szkolenia zespołów interdyscyplinarnych pracujących w poszczególnych gminach.

Na uczestników biorących udział w seminarium czekał wykład Wioletty Truchlewskiej, psychologa Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie "Przystań" na temat postaw rodzicielskich i profilaktyki. Przygotowano również warsztaty, poświęcone takim tematom jak wewnętrzny świat dziecka – rola zabawy", prawne aspekty w przeciwdziałaniu przemocy", profilaktyka sprawcy przemocy oraz "Jak nie wychować ofiary przemocy".

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ