Okręgi wyborcze w powiecie do dalszej dyskusji

Dziewięć głosów za przyjęciem, dziewięć przeciw i nie ma decyzji Rady Powiatu o podziale powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze oraz liczbę radnych wybieranych w tych okręgach. Projekt będzie poddany kolejnym analizom.

Zgodnie z projektem uchwały, powiat ma być podzielony na 4 okręgi wyborcze. Pierwszy i drugi będzie obejmował miasto Starachowice, trzeci gminy Brody i Mirzec, a czwarty miasto i gminę Wąchock oraz Pawłów. W okręgach zmieni się liczba radnych w Starachowicach.

Do 21-osobowego składu Rady Powiatu o jednego więcej wybiorą natomiast mieszkańcy gmin Brody i Mirzec, czyli okręgu wyborczego numer III - będzie to pięciu radnych. Na okręg numer IV, w skład którego wchodzą gminy Pawłów i Wąchock, przypadać będzie 5 mandatów.

Były starosta starachowicki i radny klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Dariusz Dąbrowski wnioskował na tej sesji (30 maja br.) o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, gdyż radni nie mieli możliwości zapoznania się z projektem i przedyskutowania proponowanego podziału, ale jego wniosek nie zyskał bezwzględnej większości głosów. Projekt tej uchwały też "nie przeszedł", bo 9 radnych było "za" i 9 "przeciw" i trzeba będzie wrócić do tematu na kolejnych obradach.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ