Myślistwo: za i przeciw

Rolę myśliwych w ochronie fauny i flory przybliżył słuchaczom Sekcji Edukacji Obywatelskiej UTW, wytrawny myśliwy PZŁ Zygmunt Rok.

Pojęcie łowiectwa obejmuje racjonalne gospodarowanie zwierzyną, zimowe dokarmianie, śródleśne pola uprawne jako wspomaganie ochrony środowiska naturalnego, jak również strzelectwo myśliwskie, kynologię, trofeistykę, kulturę łowiecką (etykę, tradycje, kult patronów), kolekcjonerstwo, wystawiennictwo łowieckie itp. Słuchacze UTW najbardziej zainteresowani byli gospodarką obejmująca m.in. regulację liczebności zwierzyny i selekcje przez polowania oparte na ścisłym planowaniu łowieckim. Zdaniem myśliwych, dużym nieporozumieniem są ustawy tworzone przez rząd, w których decydentami są ludzie nie mający pojęcia o problemach samorządowców, w tym PZŁ i wszelkich kół samofinansujących, jak również płacących odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę. Padło też pytanie o członkostwo. Otóż każdy może zostać myśliwym jeśli ma pieniądze na zakup sztucera z lunetą, strzelby oraz naboi. Następnymi zakupami będą uniformy: letni wraz z butami oraz zimowy. To samo z nakryciami głowy. Dobrze jest mieć samochód z wysokim zawieszeniem (paliwo, przeglądy ew. remonty). W mieszkaniu musi mieć sejf do przechowywania broni i amunicji, a o miejscu przechowywania do niego kluczy nie może wiedzieć nawet osoba najbliższa, że nie wspomnę o żonie. Kandydat na myśliwego musi być też sprawny fizycznie i umysłowo – zaświadczenia lekarskie (badania co 5 lat) oraz mieć nieposzlakowana opinię u sąsiadów oraz u dzielnicowego – nie może być karany. Gdy będzie już myśliwym, upolowaną zwierzynę odwozi do miejsca skupu, z którego może ją wykupić po uprzednim zbadaniu przez służby weterynaryjne. Oprócz wielu obowiązków związanych z odstrzałem tzw. szkodników, obowiązkowy jest coroczny trening strzelecki na strzelnicy PZŁ. Precyzyjna regulacja optyki oraz przyrządów celowniczych da myśliwemu pewność, iż oddany strzał do zwierzęcia spowoduje jego natychmiastową śmierć bez zbytecznego cierpienia.

Były również pytania o źródła chorób zwierząt, dopytywano o wściekliznę, która dziesiątkuje lisy, afrykański pomór świń i wiele innych. Myśliwy chętnie i z dużym znawstwem wyjaśniał każdy temat, nie zapominając przestrzec przed gadami, owadami oraz pajęczakami typu kleszcze. Po tak interesującej i wyczerpującej prelekcji, inaczej będą patrzeć na myśliwych słuchacze Sekcji Edukacji Obywatelskiej UTW i nie tylko oni...

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ