Odeszli

Wiesław Rybczyński

lat 72 - zm. 21.05.2018 r.

Jerzy Targowski

lat 59 - zm. 26.05.2018 r.

Eugeniusz Marlica

lat 67 - zm. 29.05.2018 r.

Lidia Gacek

z d. Wiśnios

lat 82 - zm. 29.05.2018 r.

Józefa Sala

z d. Gałka

lat 92 - zm. 29.05.2018 r.

Ewa Sołtys

z d. Wiącek

lat 62 - zm. 31.05.2018 r.

Zofia Sobieraj

z d. Łodej

lat 84 - zm. 31.05.2018 r.

Zofia Mazurewicz

z d. Kiełek

lat 88 – zm. 31.05.2018 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ