Szpital na plusie

Informację o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I kwartał br. przedstawiono radnym powiatu.

W ciągu trzech miesięcy bieżącego roku, PZOZ uzyskał przychody ze sprzedaży, działalności operacyjnej oraz działalności finansowej o łącznej wartości 26 975 844,50 zł. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych kontraktów wyniosły 25 105 679,01 zł. Koszty w tym okresie wyniosły 26 655 619,03 zł, a zysk - 320 225,47 zł - referowała na sesji RP 30 maja - dyrektor szpitala, Katarzyna Arent.

Placówka ma jednak zobowiązania finansowe, choćby z tytułu zaciągniętych kredytów. Na koniec marca br. wynosiły 38 993 926,34 zł. Informacja dotycząca finansów Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej została przyjęta jednogłośnie przez radnych powiatu. Stwierdzili jednak, że nową dyrektor czeka bardzo trudne zadanie, zarówno pod względem zdobywania funduszy, jak i rozwoju szpitala.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ