Oświatowe inwestycje w starachowickiej "dziewiątce"

Nowo oddaną do użytku bieżnię sportową testowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach podczas obchodów Dnia Sportu. W trakcie wakacji ruszy natomiast w szkole kolejne przedsięwzięcie – termomodernizacja budynku. Koszt tej inwestycji to ponad 4 mln zł.

- Zakończyliśmy realizację jednej z trzech kolejnych inwestycji sportowych – informuje prezydent miasta Marek Materek. – Łącznie powstały trzy, nowe bieżnie sportowe przy szkołach nr 9, 6 i nr 1, dziś oficjalnie oddajemy bieżnie przy Szkole Podstawowej nr 9 do użytku społeczności szkolnej.

Budowa bieżni 3-torowej prostej z oddzielnym rozbiegiem do skoku w dal przy "dziewiątce" kosztowała ponad 100 tys zł. Wykonawcą była firma ECOFORMA Huberta Wójcika z Kielce.

- Serdecznie dziękuję, teraz będziemy mogli właściwie realizować podstawę programową. Uczniowie lubią biegać, skakać i mogą to robić w bezpiecznych warunkach - mówi Mirosław Adamus, nauczyciel w-f w SP nr 9.

- Najfajniejsze jest to, że właśnie zaczynamy wolne dla dzieci, bo odpracowaliśmy 2 tygodnie czerwca. Jest to najlepsza pora, aby aktywnie spędzać czas, a ten nowy obiekt doskonale się do tego nadaje. Dziękujemy bardzo - powiedział dyrektor SP nr 9, Sławomir Jama

- W związku z reformą, do szkół podstawowych weszły klasa VII i klasa VIII, co wiąże się z rozszerzeniem programu wychowania fizycznego – mówi Jerzy Miśkiewicz, zastępca prezydenta ds. społecznych. - Lekkoatletyka jest podstawowym elementem kształtowania m.in. zdolności motorycznych i takie bieżnie, skocznie są cennym elementem, aby to realizować.

Koszt budowy wszystkich, trzech bieżni w starachowickich podstawówkach, to około 370 tys. zł. Inwestycje uzyskały dofinansowanie w wysokości 75 procent w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ z projektu "Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice".

- Takich inwestycji sportowych na terenie starachowickich placówek oświatowych realizujemy całkiem sporo. Na początku kadencji do użytku uczniów przekazaliśmy kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 12, w ubiegłym roku zakończyły się prace przy budowie zespołu nowoczesnych wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 – informuje prezydent Marek Materek. - W roku bieżącym już zakończyła się budowa bieżni sportowych a ruszyła termomodernizacja placówek oświatowych. Mamy również przygotowaną dokumentację techniczną dotyczącą budowy obiektu sportowego przy szkole na osiedlu Michałów. Inwestycję tę będziemy chcieli zrealizować w najbliższych latach i będzie to ostatni taki obiekt sportowy zewnętrzny przy naszych szkołach podstawowych. Tym z czego powinniśmy być w Starachowicach dumni, jest to – że wszystkie z ośmiu gminnych szkół podstawowych są wyposażone w obiekty sportowe. W tym roku również praktycznie zamkniemy temat termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli miejskich.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III

- W roku bieżącym Gmina Starachowice realizuje ostatni, trzeci etap kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budynkiem kończącym tę inwestycję w mieście będzie Szkoła Podstawowa nr 9 - informuje prezydent – szkoła, która dla wielu jest już po termomodernizacji, bo jest ocieplona i z zewnątrz może wyglądać, że takie prace już zostały tu wykonane. Nic bardziej mylnego. W tej szkole dopiero zostanie wykonany ogromny zakres robót, który dotyczy m.in. wymiany instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania, montażu centralnej ciepłej wody, wykonania i montażu pompy ciepła, montażu instalacji fotowoltaicznej, wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem w segmencie A, wzmocnienia konstrukcji dachu w segmencie B, jak również ocieplenia stropu, ocieplenia podłóg. Te i inne zaplanowane prace będą wykonywane w latach 2018 i 2019.

Podczas zbliżających się wakacji ruszą prace związane z wymianą instalacji c.o. instalacji elektrycznej, wymianą okien oraz wymianą dachu na części budynku w segmencie A. Wakacje w tym roku dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 podobnie jak i Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 rozpoczęły się o 2 tygodnie wcześniej, a czerwcowe dni nauki odpracowano w soboty w trakcie roku szkolnego.

Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 4,5 mln zł. Zadanie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa Efektywna i zielona energia Działanie Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 95 procent kosztów kwalifikowanych, ponieważ termomodernizowana placówka znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją. Planowany termin realizacji zamówienia to sierpień 2019 r.

- Rozpoczynająca się inwestycja poprawia komfort pracy ale - co najważniejsze - wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci – mówi dyrektor szkoły Sławomir Jama. - Głównym celem wszelkich inwestycji jest to, żeby poprawić jakość pracy z dziećmi, a do tej pory z tym były problemy, jest to bowiem najstarszy budynek, bo z roku 1953, funkcjonujący jako obiekt szkolny. Te instalacje, które będą wymieniane, mają właśnie tyle lat. Serdecznie dziękuję za tę inwestycję.

Wykonawcą zaplanowanych robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGRO-BUD" Jana Szymańskiego ze Starachowic.

- Prace rozpoczniemy w poniedziałek tj. 4 czerwca, zaczniemy od instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania - informuje wykonawca, Jan Szymański.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pompy ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji ścian w gruncie, docieplenie stropów pod nieogrzewanymi: poddaszem i piwnicą, wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem w segmencie A, wzmocnienie konstrukcji dachu w segmencie B, odbudowę tarasu, roboty remontowe towarzyszące, malarskie i wykończeniowe.

(ium)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ