Krynki z lepszą drogą

Brody

Krynki z lepszą drogą

Prace remontowe ulicy Poprzecznej w Krynkach rusza niebawem. Wykonana będzie nowa nawierzchnia o długości 950 m, utwardzone zostaną pobocza drogi, powstaną chodniki i ustawiony będzie m. in. aktywny (migający) znak stop. Także odwodnienie oraz 48 zjazdów do posesji.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,4 mln zł. Na to zadanie Gmina uzyskała ok. 680 tys. zł dofinansowania z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Marzena Bernat, wójt gminy Brody, 21 maja br., podpisała umowę z przedstawicielami firmy "Budromost" – wykonawcami inwestycji. Planuje się, że prace zakończą się w sierpniu br.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ