"Razem przeciw uzależnieniom"

W numerze

"Razem przeciw uzależnieniom"

Konferencja w Komendzie Powiatowej Policji odbyła się pn. "Razem przeciw uzależnieniom". Zorganizowali ja dla gimnazjalistów: KPP w Starachowicach i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, a do współpracy zaproszono Łukasza Niewczasa, terapeutę ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Uczniowie starachowickich gimnazjów nr 3 i nr 4 wzbogacili swoją wiedzę o szeroko pojętej profilaktyce uzależnień. Problem przybliżyła im Agnieszka Pastuszka, asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE, a Łukasz Niewczas omówił najczęściej występujące uzależnienia wśród młodzieży, mówił też jak unikać sytuacji, które mogą prowadzić do uzależnienia. Szczególną uwagę zwrócił na te dotyczące korzystania z telefonu komórkowego i Internetu.

Tematykę aspektów prawnych cyberprzemocy, która może być następstwem nadmiernego korzystania młodzieży z Internetu, przedstawiła st. sierż. Anna Kroner z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Młodzież obejrzała też film edukacyjny z serii "Lekcje Przestrogi 2" zatytułowany "www. w sieci...", w którym młody człowiek opowiada jak przebiegał u niego proces uzależnienia się od komputera.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ