"Nasze ptaki"

PM nr 15

W numerze

"Nasze ptaki"

PM nr 15

W Przedszkolu Miejskim nr 15 powstała aktywna ścieżka edukacyjna "Nasze Ptaki", Przedsięwzięciu patronuje prezydent miasta Starachowice, Marek Materek.

Społeczność Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach od trzech latrealizuje Program Innowacji Pedagogicznej ph. "Dzień Dobry Ptaki". Mottem były słowa: "Będziemy chronić to, co kochamy. Będziemy kochać to, co rozumiemy. Będziemy rozumieć tylko to, co poznamy". Przedszkolaki z pomocą ornitologa Jacka Majora poznawały ptaki, ich śpiew, jak wyglądają oraz uczyły się, jak te maleńkie stworzenia trzeba chronić. Jego finałem jest aktywna ścieżka dydaktyczna, która powstała z inicjatywy kadry pedagogicznej placówki. Ma edukacyjno-przyrodniczy cel, powstała bowiem po to, by dzieci w sposób aktywny poznały nasze ptaki. Nie tylko stały przed tablicą, patrzyły i słuchały, ale też wykonywały zadania utrwalające ich wiedzę o nich.

W uroczystym otwarciu wzięli udział rodzice, dzieci i nauczyciele z dyrektorką placówki, Wandą Niedorozow, a uroczystego przecięcia wstęgi, otwierającej ścieżkę edukacyjną, dokonali Jacek Major - ornitolog, przedstawiciel Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Michał Surma.

Dzieci poprzez zabawę rozwiązywały zadania i zagadki przygotowane przez nauczycielki.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ