Przetarg ogłoszony. Co z cenami?

Będzie nowy odbiorca śmieci?

 

O tym, że miejscy urzędnicy przygotowują nowy przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy informowaliśmy już pod koniec kwietnia br. Teraz stało się to faktem. Czy oznacza to kolejny wzrost cen za śmieci?

Umowa z firmą Toensmeier na wywóz śmieci z terenu miasta obowiązuje do końca tego roku. Gmina już ogłosiła przetarg. Firma, która chce w nim wystartować, zobowiązana jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zamieszkałej zabudowie wielolokalowej (bloki) w niezbędne pojemniki, wyposażenia właścicieli zamieszkałych nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych w niezbędne worki na odpady selektywnie zebrane, organizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem odpadów w nim zebranych.

- W poprzednim przetargu mieliśmy tylko jednego oferenta, a teraz chcemy dać czas firmom na złożenie konkurencyjnych ofert. Nie chcemy, żeby ceny wzrosły, jednak w tej chwili jest wstępnie mowa o tym, że cena za odbiór odpadów może jednak wzrosnąć - mówił w kwietniu prezydent Marek Materek.

Ciężko spodziewać się, że ceny za odbiór odpadów komunalnych pozostaną na obecnym etapie, tym bardziej że przy okazji każdej nowej umowy ceny rosły za każdym razem. W ostatnich 11 latach cena za wywóz śmieci w Starachowicach wzrosła o 308 %, a nawet o 500 %. Od 2013 roku obowiązują dwie stawki, za odpady segregowane i niesegregowane. Obecnie (od 2016 roku) opłata wynosi 8 złotych za śmieci segregowane i 13 złotych za niesegregowane. W latach 2013-2015 stawki wynosiły odpowiednio 7 i 10 złotych. Jeszcze niższe opłaty były przed wprowadzeniem nowych zasad. W latach 2011-2013 każdy mieszkaniec płacił 6,42 zł, w latach 2010-2011 było to 6,02 zł, w 2009 roku stawka wynosiła 5,90 zł, w latach 2007-2008 tylko 3,20 zł, natomiast w l. 2003-2007 zaledwie 2,60 zł.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ