"Ojcowie Niepodległości"

SP 12

W numerze

"Ojcowie Niepodległości"

SP 12

Wystawę pod takim tytułem zaprezentowano w Szkole Podstawowej nr 12. Do 17 czerwca można ją obejrzeć w Galerii "Skałka".

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Delegatura w Kielcach prezentuje w Starachowicach wystawę pn. "Ojcowie Niepodległości". Otwarto ją 21 maja w Szkole Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika, a od 28 maja do 17 czerwca będzie prezentowana mieszkańcom w Galerii Handlowej "Skałka".

Otwarcie wystawy poprzedził występ zespołu wokalnego pod kierunkiem Elizy Gawlik. Przybyłych gości, wśród których był Marek Jończyk z IPN w Kielcach, powitała dyrektor szkoły, Ewa Kłaczkowska i poinformowała o działaniach SP nr 12 w roku 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Historię, dotyczącą ciężkiej drogi, jaką Polska musiała przejść oraz sylwetki i działalność najwybitniejszych postaci związanych z odzyskaniem niepodległości naszego kraju przybliżył uczniom Marek Jończyk. Sekretarz UM, Beata Duda podziękowała natomiast w imieniu prezydenta miasta Instytutowi Pamięci Narodowej za chęć pokazania wystawy, a dyrekcji szkoły za przepiękną oprawę, towarzyszącą ekspozycji.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ