Wybieramy nazwę nowo wybudowanego ronda

Informator UM

Wybieramy nazwę nowo wybudowanego ronda

- Ogłaszamy konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Szkolnej i Iglastej w Starachowicach – informuje prezydent miasta Marek Materek.

- Czekamy na propozycje nazw ze strony starachowiczan, mam nadzieję że wspólnie wybierzemy najlepszą z nich, którą następnie w formie uchwały przedstawimy Radzie Miejskiej. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są tylko osoby zamieszkałe na terenie Gminy Starachowice. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 25 maja do 22 czerwca 2018 roku.

Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje nazwy ronda poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej dostępnej na stronie www.starachowice.eu bądź też formularza ankietowego dostępnego w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach: od 25 maja do 6 czerwca br. Od 8 do 22 czerwca br. zostanie natomiast przeprowadzona kolejna ankieta, w której mieszkańcy będą mogli wybrać jedną spośród zgłoszonych propozycji. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców w terminie 30 dni od ich zakończenia na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl, www.starachowice.eu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach a także przedstawiona na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ