Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych

Trwa rekrutacja do projektu pn. "Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez BARIER". Adresowany jest do 130 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte nieodpłatną teleopieką medyczną. Objęci nim zostaną też opiekunowie, którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji: psychologa, lekarza kardiologa, lekarza psychiatry, samopomocowych grup pomocowych, infolinii o prawach i przywilejach osób niesamodzielnych.

Teleopieka to 24-godzinny monitoring stanu zdrowia. Urządzenie w postaci opaski na rękę zapewni bezpieczeństwo w razie upadku, utraty orientacji w terenie, pogorszenia stanu zdrowia (zaburzenie pracy serca, utrata świadomości, gorączka). Automatycznie powiadomi opiekuna w sytuacji zagrożenia. Naciskając na opasce przycisk SOS będzie można automatycznie skontaktować się z opiekunem. Dodatkowo urządzenie przypomni o porach zażywania leków, przeliczy dzienną ilość kroków, posłuży jako barometr.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie realizacji projektu (17 m-cy) użytkownik nie ponosi żadnych kosztów.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarcza Euro - Partner. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr. tel. (41) 34-35-091 lub 690-553-187. Nie ma ograniczenia wiekowego dla osób niesamodzielnych chcących wziąć udział w projekcie.

Referat Polityki Senioralnej Urząd Miejski

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ