Termomodernizacja szkoły rozpoczęta

Trębowiec

Mirzec

Termomodernizacja szkoły rozpoczęta

Trębowiec

 

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Trębowcu. 

Modernizację budynku przeprowadzi Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” z Radomia, która została wyłoniona w ramach przetargu. Wykonawca przejmie plac robót jeszcze w tym miesiącu, a umowę podpisano 11 maja br. w Urzędzie Gminy w Mircu. Planowany termin zakończenia robót to 30 sierpnia br.

W budynku zostanie wykonana izolacja ścian, docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie oraz stropu nad nieogrzewanym poddaszem, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja centralnego ogrzewania i budowa instalacji fotowoltaicznej. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 731.444,01 zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Gmina Mirzec otrzymała na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 3.248.991,25 zł.

Termomodernizacja budynku szkoły jest częścią dużej inwestycji zaplanowanej na 2018 rok. Prace modernizacyjne o podobnym zakresie przeprowadzone zostaną we wszystkich szkołach w gminie Mirzec, oprócz już zmodernizowanego budynku Szkoły Podstawowej w Gadce. Zmodernizowany będzie również sposób ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Mircu. (zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ