Żywność dla potrzebujących

Mirzec

 

W ramach programu finansowanego z "Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym", ponad 20 ton produktów trafiło do będących w trudnej sytuacji materialnej mieszkańców gminy Mirzec.

Celem programu pomocowego jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Żywność do Urzędu Gminy w Mircu została dostarczona w ramach umowy podpisanej pomiędzy Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mircu.

Majowa dostawa była piątą i ostatnią w edycji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020, a ostatnio do potrzebujących mieszkańców gminy Mirzec trafiło ponad 20 ton żywności. Ze wsparcia skorzystały 164 rodziny, łącznie 400 osób z terenu gminy. Programem objętych było 107 dzieci do 15 lat i 92 osoby niepełnosprawne. Paczki żywnościowe zawierały artykuły warzywne, owocowe, skrobiowe, mięsne oraz cukier i olej.

Równie ważne były działania towarzyszące, mające integrować osoby korzystające z programu, włączające je w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia, a także wzmacniające ich samodzielność i kompetencje dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, w ramach umowy ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności, już w 2016 r. otrzymał 24 t żywności, którą przekazano ponad 500 rodzinom.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ