Posłanka i wojewoda w Brodach

Spotkanie otwarte z Anną Krupką - posłem na Sejm R.P., Agatą Wojtyszek - wojewodą świętokrzyskim, Danutą Krępą - starostą starachowickim i Agatą Gałką-Bernacką - dyrektorem biura wojewody, odbyło się 16 maja br. Świetlica w Brodach pękała w szwach, przybyło ok. 60 osób. Za stołem prezydialnym zasiadły same panie. Płeć piękna przeważała też wśród publiczności.

Na początku, Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody wraz z radnym Januszem Adamusem wręczyła gościom kwiaty. W Brodach, pani poseł mówiła o działaniach rządu w skali ogólnopolskiej – m. in. o programie 500 plus, ograniczeniu fali uchodźców, uszczelnieniu systemu podatkowego i modernizacji dróg lokalnych. Pani poseł poruszała także sprawy lokalne i wymieniła inwestycje w gminie Brody, które były współfinansowane z programów rządowych. Następnie głos zabrała pani wojewoda Agata Wojtyszek, która chwaliła Marzenę Bernat za wzorową współpracę z Urzędem Wojewódzkim. Dzięki tym staraniom wykonano m.in. chodniki przy drogach krajowych i utworzono dwa punkty dziennej opieki dla dzieci. Pani starosta Danuta Krępa mówiła o inwestycjach drogowych wykonanych wspólnie przez Powiat Starachowicki i Gminę Brody. W spotkaniu uczestniczył także Andrzej Pruś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Na zebraniu był także czas na dyskusję. Pytano m. in. o rządowe wsparcie dla dzieci, które kończą 18 lat i przestają korzystać z programu 500 plus. Pani poseł odpowiedziała, że trudno jest wszystkim pomóc, a głównym priorytetem w tym zakresie jest zachęcanie rodziców do posiadania kolejnego dziecka. Ostatnie pytanie należało do mieszkanki Brodów, zwróciła uwagę na sprawę oczyszczenia wód Zalewu Brodzkiego. Anna Krupka obiecała wspierać Gminę w tych wysiłkach.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ