Ochotnicy z Ostrożanki mają nowy wóz bojowy

Mirzec

Ochotnicy z Ostrożanki mają nowy wóz bojowy

Szczególny charakter miały w tym roku gminne obchody Dnia Strażaka w gminie Mirzec. Strażacy ochotnicy z Ostrożanki otrzymali nowy wóz bojowy.

Doroczne uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyły się 4 maja w Ostrożance. Rozpoczęła je msza święta w intencji wszystkich druhów, odprawiona przez księdza kanonika Daniela Kobierskiego. W uroczystości uczestniczyli: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik – Napiórkowska, poseł Krzysztof Lipiec, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, starosta starachowicki Danuta Krępa, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Pruś, członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Małgorzata Pruś, radny powiatowy Dariusz Dąbrowski, przewodniczący Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach Andrzej Serafin, ksiądz Tomasz Kośla, sekretarz Urzędu Gminy w Mircu Marta Ziomek, radni z gminy Mirzec, sołtys Ostrożanki Tadeusz Chojnacki, członkinie zespołu "Jutrzenka" oraz mieszkańcy wsi. Licznie przybyli przedstawiciele strażaków. Był zastępca komendanta wojewódzkiego PSP Robert Sabat, komendant powiatowy PSP Wiesław Ungier, zastępca komendanta powiatowego PSP Sławomir Zięba, prezes Związku Oddziału Powiatowego OSP w Starachowicach Edward Lipiec, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Mircu Tadeusz Sobczyk, inspektor do spraw bezpieczeństwa z Urzędu Gminy w Mircu Andrzej Kutwin, a także prezesi i naczelnicy oraz poczty sztandarowe OSP ze wszystkich jednostek w gminie. Mszę świętą śpiewem uświetniła schola młodzieżowa kierowana przez Dominikę Chmielewską oraz zespół "Jutrzenka", któremu na akordeonie akompaniował Piotr Gąsowski.

Główna część uroczystości, którą poprowadził oficer prasowy KPP w Starachowicach Marcin Nyga, odbyła się na boisku w sąsiedztwie kaplicy. Druh Marcin Driański, dowodzący kompanią honorową, złożył meldunek wicewojewodzie Andrzejowi Bętkowskiemu, po czym przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto na maszt flagę.

Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który przywitał wszystkich zebranych. Mówił też o odpowiedzialności, która ciąży podczas służby na strażakach i dużym zaufaniu społecznym, którym ratownicy się cieszą.

- Niech dzisiejsze święto będzie swoistym uznaniem za wytrwałość i męstwo w pełnieniu tak odpowiedzialnej służby, podziękowaniem dla was, druhowie ochotnicy, za stałą gotowość do odpowiedzialnej służby. Dzięki waszemu ogromnemu zaangażowaniu, mieszkańcy gminy mają świadomość, że można na was polegać w każdej trudnej sytuacji – powiedział wójt Mirosław Seweryn.

Prezes OSP Ostrożanka Stefan Niewczas przedstawił historię jednostki, następnie ksiądz kanonik Daniel Kobierski w asyście wójta Mirosława Seweryna poświęcił nowy wóz bojowy. To samochód marki MAN Star, przystosowany do działań ratowniczo – gaśniczych, który pod koniec ubiegłego roku został wycofany ze służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Zastąpił go nowy pojazd, którego zakup kwotą 100 tysięcy złotych dofinansował Urząd Gminy w Mircu. Wycofany ze służby w Komendzie Powiatowej pojazd będzie służył teraz druhom z Ostrożanki.

W ceremonii przekazania pojazdu, któremu nadano imię "Ostry", udział wzięli wójt Mirosław Seweryn, starosta Danuta Krępa, Marzena i Radosław Gralcowie oraz Teresa i Tadeusz Chojnaccy. Kluczyki do wozu przekazali Robert Sabat, Krzysztof Lipiec i Andrzej Bętkowski. Otrzymał je Jacek Obara, kierowca samochodu. Za nowy wóz serdecznie dziękował prezes OSP Ostrożanka Stefan Niewczas. Głos zabierali też poseł Krzysztof Lipiec, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, komendant Robert Sabat, komendant Wiesław Ungier, starosta Danuta Krępa i radny Radosław Gralec.

Krotki program artystyczny zaprezentowały panie z zespołu "Jutrzenka", które na tę okazję ułożyły kilka piosenek. Paniom akompaniował Piotr Gąsowski. Spotkanie zakończył poczęstunek zorganizowany przez druhów z Ostrożanki.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ