Mają środki na innowacje

CKP

 

Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zatwierdził listę rankingową Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.1 Innowacje społeczne. Na liście rankingowej jest Centrum Kształcenia Praktycznego, które otrzyma 263.527.00 zł na kształcenie w środowisku pracy.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ