Święto zwycięstwa i wolności

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju wraz z Klubem Żołnierzy Rezerwy LOK od lat organizują uroczyste wieczornice upamiętniające kolejne rocznice zwycięstwa nad faszyzmem.

Dzień Zwycięstwa obchodzony jest w Polsce 8 maja. W wieczornicy uczestniczył przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Margula, wiceprezydent Starachowic Jerzy Miśkiewicz oraz przedstawiciele władz gmin w powiecie, komendant Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie gen. Jan Grudniewski, ppłk. inż. Stanisław Cisek - prezes Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kazimierz Dziekoński ze Związku Sybiraków, prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Nowak, żołnierze i harcerze, członkowie Kół LOK i Klubu Żołnierzy i Oficerów Rezerwy z prezesem Franciszkiem Adamem Lefkiem.

Dyplomy Polskich Drużyn Strzeleckich, z okazji100. rocznicy odzyskania niepodległości, wręczono członkom i sympatykom LOK: Włodzimierzowi Werysowi, Witoldowi Kowalskiemu, Franciszkowi Lefkowi, Zdzisławowi Piechocie, Stanisławowi Sałacie, Waldemarowi Biełoszejewowi, Markowi Basiakowi i Beacie Wiśniewskiej. Wyróżniono też członków Zespołu Estradowego "Wiarusy": Dariusza Dygasa, Elżbietę Tokarską i Andrzeja Niemca, a występ fantastycznie rozśpiewanego Zespołuuświetnił tegoroczną wieczornicę.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ