Wizualizacja wiaduktu gotowa

W numerze

Wizualizacja wiaduktu gotowa

W Starostwie Powiatowym zaprezentowano dziennikarzom wizualizację wiaduktu w Starachowicach Zachodnich wraz z koncepcją rozbudowy infrastruktury drogowej.

Budowa przejścia nad torami kolejowymi będzie jednym z największych przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Powiat Starachowicki. Ma strategiczne znaczenie dla usprawnienia komunikacji drogowej i bezpieczeństwa w mieście. Wizualizację nowego wiaduktu wraz z infrastrukturą, która została wykonana przez firmę FotomediaArt.pl na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych, zobaczyli przedstawiciele miejscowych mass mediów.

- Realizacja tej inwestycji ma pomóc w usprawnieniu komunikacji i zwiększyć bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych - mówiła na konferencji 16 maja br. starosta Danuta Krępa. - Jest już wydana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uwarunkowaniach środowiskowych. Do końca maja br., zostanie ogłoszony przetarg w systemie "zaprojektuj-wybuduj". W styczniu 2019 r. planujemy uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, planowanej od marca 2019 r. do końca czerwca 2020 r. O tym, jakie dokładnie będą to koszty, będziemy wiedzieli dopiero po otrzymaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej – dodała starosta.

Powiat będzie się starał o środki z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa, dofinansowanie wyniesie 50 proc. Niezależnie od tego oczekuje partycypacji w kosztach od Gminy Starachowice, ponieważ inwestycja znajduje się na terenie miasta.

- Sami najprawdopodobniej nie udźwigniemy tak dużej inwestycji. Będziemy musieli podpisać w tej sprawie porozumienie z Gminą Starachowice – powiedział wicestarosta Marek Pawłowski.

Całość inwestycji obejmować będzie około 1480 m zjazdów, rozjazdów, przejazdów, ścieżek rowerowych, włączając w to przebudowę ronda. Jak mówiła starosta, Powiat prowadzi rozmowy z władzami kolei w sprawie zachowania dotychczasowego przejazdu. Obowiązujące obecnie przepisy mówią o konieczności jego zlikwidowania w przypadku wybudowania wiaduktu, są jednak możliwe od tego odstępstwa: w przypadku wyrażenia zgody przez władze kolei, a później ministra infrastruktury.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ