3 mln zł na przeniesienie oddziału zakaźnego

Na okładce

3 mln zł na przeniesienie oddziału zakaźnego

Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa na przeniesienie oddziału zakaźnego do budynku nowego szpitala. Tę dobrą wiadomość przekazał w sobotę, podczas swojej wizyty w województwie świętokrzyskim, premier Mateusz Morawiecki, a w piątek, 18 maja, Danuta Krępa - starosta starachowicki odebrała z rąk ministra Michała Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów decyzję premiera przyznającą dotację w wysokości blisko 3 mln zł na przeniesienie oddziału zakaźnego w starachowickim szpitalu.

Starania władz powiatowych w zakresie pozyskania pieniędzy na przeniesienie oddziału zakaźnego zwieńczone zostały sukcesem. Powiat otrzyma wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 80 proc. wartości tej inwestycji, czyli blisko 3 mln zł z ponad 3 mln 700 tys. zł, bo tyle będzie ona kosztować w całości. Wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim i trafił do Kancelarii Premiera Rady Ministrów, gdzie zapadła ostateczna decyzja. O przyznaniu dofinansowania zdecydował premier Mateusz Morawiecki, o czym poinformował podczas ubiegłotygodniowej wizyty w naszym regionie.

- To dla nas bardzo dobra wiadomość. Przeniesienie oddziału chorób zakaźnych jest dla nas bardzo ważną inwestycją. W dotychczasowej lokalizacji nie spełniał wymogów ustawy, a przypomnijmy, że jest on jedynym, tego rodzaju oddziałem w północnej części województwa świętokrzyskiego. Przeniesiony do nowych pomieszczeń, doposażony w sprzęt, będzie służył nie tylko mieszkańcom naszego powiatu, ale także powiatów sąsiednich. Zwiększy też przy okazji konkurencyjność całego regionu – podkreślała na konferencji starosta Danuta Krępa.

Poseł Krzysztof Lipiec, który wspierał działania władz powiatowych, przypomniał, że batalia o oddział zakaźny trwała kilka lat.

- Dziś możemy powiedzieć, że to co było niemożliwe stało się faktem – stwierdził parlamentarzysta, gratulując dyrekcji tego wielkiego dzieła. Staroście Danucie Krępie podziękował natomiast za udział w ofensywie o oddział.

- W ostatnim czasie gościliśmy często w różnych ministerstwach. To nie było łatwe przedsięwzięcie – powiedział poseł. - Dziś jednak możemy powiedzieć, że na koniec I półrocza 2018 r. województwo świętokrzyskie jest liderem pozyskiwania środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa – powiedział poseł, dodając, że - oprócz starachowickiego szpitala - wsparcie otrzymały też szkoły w Piotrkowicach i Suchedniowie.

- Podjęliśmy również rozmowy w zakresie kardiologii. Czynimy wszystko, by szpital w Starachowicach mógł wrócić na mapę usług medycznych z dobrymi usługami kardiologicznymi, być może także z chirurgią naczyniową. Bardzo nam na tym zależy – zapewnił poseł.

Swojego zadowolenia nie kryła także p. o. dyrektora PZOZ Katarzyna Arent, która dziękowała zarówno władzom powiatu, jak i posłowi za ogromne zaangażowanie i wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania. Zapewniła, że szpital jest już przygotowany z dokumentacją i czeka tylko na oficjalną decyzję o przyznaniu pieniędzy, żeby ogłosić przetarg.

- Czasu jest mało, ale zrobimy wszystko, żeby zadanie zostało zrealizowane w terminie – zapewniała K. Arent.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ