Wojewoda w ZEC

W numerze

Wojewoda w ZEC

Wojewoda Agata Wojtyszek złożyła wizytę w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Starachowicach. Okazją było oddanie do użytku zmodernizowanego kotła do podgrzewania wody dla mieszkańców.

Z ciepłej wody dostarczanej przez ZEC korzysta w Starachowicach większość mieszkańców. Dla zwiększenia efektywności Ciepłowni ZEC, zmodernizowano kocioł WR5 na nowoczesny, wykonany w technologii ścian szczelnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Da to efekt w postaci zmniejszenia zużycia miału węglowego, zmniejszając tym samym emisję zanieczyszczeń pyłowych oraz zużycie energii elektrycznej.

Inwestycja ma na celu podniesienie efektywności energetycznej ciepłowni. Koszt zadania to 3.231.000 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 3.069.450 zł - kwota stanowi 95% wartości zadania.

Obecna z panią wojewodą, posłanka PiS Anna Krupka podkreśliła, że rząd PiS stawia na ochronę środowiska naturalnego, czego wyrazem jest m.in. zakup w Starachowicach.

- Cieszę się bardzo z tej inwestycji, bo oznacza troskę o zdrowie mieszkańców Starachowic – mówiła Anna Krupka.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ