Praktyki zakończyli certyfikatem

ZSZ nr 1

W numerze

Praktyki zakończyli certyfikatem

ZSZ nr 1

 

Kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 otrzymała europejskie certyfikaty Europass - Mobilność, potwierdzające ich umiejętności i kompetencje zawodowe.

Zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech zaliczyła właśnie 20 - osobowa grupa uczennic i uczniów w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Przez cztery tygodnie zdobywali umiejętności zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne u pracodawców na włoskim rynku pracy.

Wiedza i umiejętności oraz zaangażowanie w pracę uczniów, wysoko ocenili włoscy pracodawcy. Uczestnicy praktyk uzyskali certyfikat Europass Mobilność oraz zaświadczenia od firm przyjmujących i indywidualne wykazy osiągnięć zgodnie z ideą ECVET: europejskiego systemu zbierania i przenoszenia osiągnięć zawodowych między różnymi krajami i rodzajami edukacji. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznali nowe sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności językowe, organizacyjne oraz społeczne.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ